U Rijeci održan trening za voditelje/ice predavanja o ljudskim pravima LGBT osoba i nasilju/bullyingu nad LGBT mladima u srednjim školama

U sklopu projekta “Za škole bez homofobije, transfobije i predrasuda” kojeg financira Ministarstvo socijalne politike i mladih Vlade RH, a provode ga Zagreb Pride i LORI, 1. ožujka smo u Rijeci održale trening za voditelje/ice predavanja o ljudskim pravima LGBT osoba i nasilju/bullyingu nad LGBT mladima u srednjim školama.

Trening su vodile Danijela Almesberger i Nataša Czerny a prisustvovali/e su aktivisti/kinje iz organizacija LORI, Zagreb Pride, Trans Aid, SOS telefon Grad Rijeka, Centar za građanske inicijative Poreč, Sarajevski otvoreni centar i ostali/e zainteresirani/e aktivisti/kinje. Radujemo se što ćemo zajedničkim snagama pridonijeti stvaranju pozitivnih promjena u školskom okruženju i društvu općenito. 🙂

Project is financed by the Ministry of Social Policy and Youth of the Government of Croatia with support from available resources of partial income from lottery and State budget for 2015.

Share:

News:

Scroll to Top