U Rijeci održan trening za voditelje/ice predavanja o ljudskim pravima LGBT osoba i nasilju/bullyingu nad LGBT mladima u srednjim školama

U sklopu projekta “Za škole bez homofobije, transfobije i predrasuda” kojeg financira Ministarstvo socijalne politike i mladih Vlade RH, a provode ga Zagreb Pride i LORI, 1. ožujka smo u Rijeci održale trening za voditelje/ice predavanja o ljudskim pravima LGBT osoba i nasilju/bullyingu nad LGBT mladima u srednjim školama.

Trening su vodile Danijela Almesberger i Nataša Czerny a prisustvovali/e su aktivisti/kinje iz organizacija LORI, Zagreb Pride, Trans Aid, SOS telefon Grad Rijeka, Centar za građanske inicijative Poreč, Sarajevski otvoreni centar i ostali/e zainteresirani/e aktivisti/kinje. Radujemo se što ćemo zajedničkim snagama pridonijeti stvaranju pozitivnih promjena u školskom okruženju i društvu općenito. 🙂

Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih Vlade Republike Hrvatske uz potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top