Nabava za pružanje usluga predavanja u sklopu projekta “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu”

Udruga Zora Vas poziva da podnesete ponudu za predmet nabave pružanje usluge održavanja predavanja podijeljenu na grupe nabave kako slijedi, a u sklopu projekta “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu.”

1. ODRŽAVANJE PREDAVANJA – Uvod u radnička prava i sindikalizam
2. ODRŽAVANJE PREDAVANJA – Zapošljavanje mladih, problemi i perspektive
3. ODRŽAVANJE PREDAVANJA – Suzbijanje diskriminacije nad LGBT osobama
4. ODRŽAVANJE PREDAVANJA – Komunikacijske vještine
5. ODRŽAVANJE PREDAVANJA – Javno zagovaranje i kampanje
6. ODRŽAVANJE PREDAVANJA – EU standardi LGBTI prava s naglaskom na LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu
7. ODRŽAVANJE PREDAVANJA – Etičko novinarstvo i pravedno izvještavanje s naglaskom na ljudska prava i rodnu ravnopravnost
8. ODRŽAVANJE PREDAVANJA – Istraživačko novinarstvo s aspekta ljudskih prava

Potencijalni ponuđači mogu podnjeti ponudu za jednu, više ili za sve grupe predmeta nabave ukoliko mogu dokazati da posjeduju potrebne stručne kapacitete koji pokrivaju svako pojedino područje. Ukoliko se potencijalni ponuđač odluči prijaviti na više područja, tada je za svako pojedino predavanje potrebno je dostaviti zasebnu ponudu.

Opis posla, očekivani profil stručnjaka, izvještavanje, proračun, kriterij za odabir ponude i ostale detalje pročitajte u Pozivu na dostavu ponuda.

Ovaj poziv sadrži dva dokumenta:

  1. Poziv na dostavu ponude
  2. Izjava o nepostojanju razloga za isključivanje iz sudjelovanja u javnoj nabavi

Javni poziv otvoren je od 14.- 29. ožujka 2016. (završno s 23.59 h).

Molimo proslijedite ovaj poziv ako smatrate da bi nekome od Vaših suradnika mogao biti zanimljiv.

Prostor rodne i medijske kulture K-zona s partnerima Lezbijskom organizacijom Rijeka LORI, Bazom za radničku inicijativu i demokratizaciju BRID i udrugom ZORA, a finaciran od strane Europske unije i sufinaciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru Komponenta I IPA 2012 pretpristupnog programa – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, područje: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top