Studijska posjeta Vrije Universiteitu Amsterdam: Pokretanje novog kolegija na FFRI

U okviru projekta „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“ održano je studijsko putovanje na Vrije Universiteit Amsterdam u kojem su sudjelovale nositeljice projekta Udruga LORI te partnerice projekta: Udruga PaRiter, SOS Rijeka and Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Svrha studijskog posjeta bila je stjecanje direktnih uvida u provedbu programa društveno korisnog učenja s daljnjim ciljem primjene znanja pri pokretanju novog kolegija o rodnoj ravnopravnosti i povezanim ljudskim pravima na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Dvodnevni studijski posjet uključivao je raznolik program te susrete s predstavnicima i predstavnicama Sveučilišta, studentima i studenticama, nastavnim i ostalim relevantnim stručnim osobljem uključenim u izvedbe kolegija koji se temelje na metodi društveno korisnog učenja.

Tijekom prvoga dana posjete govorilo se o konkretnom doprinosu koji se integriranjem spomenute metode učenja u kurikulume fakulteta i direktnim studenskim angažmanom ostvaruje u zajednici. CSL (engl. community service learning) koordinator pri Vrije Universiteit Amsterdam, gospodin Wim Haan, objasnio je primjenu ove metode u kontekstu spomenutog Sveučilišta koje je prepoznalo važnost djelovanja u zajednici i preuzimanja odgovornosti sveučilišta za relevantno reagiranje na probleme s kojima se lokalna zajednica susreće.

Skupina aktera uključena u društveno korisno učenje koja djeluje pri Vrije Universiteitu Amsterdam započela je sa zagovaranjem i integriranjem ove metode u obrazovni program na fakultetima još 2014. godine. Pretpostavka koja je iznesena tijekom studijskoga boravka jest da se faza pripreme za implementaciju određuje projektom u trajanju od pet godina, faza implementacije narednih pet, te da se po proteku obje faze može govoriti o visokom učilištu s implementiranim i funkcionalnim CSL programom.

Dosadašnjom metaanalizom pri sveučilištu-domaćinu utvrđeno je da dobrobit ove metode poučavanja leži prije svega u neposrednom kontaktu studentica i studenata s konkretnim zahtjevima i/ili problemima zajednice, kao u činjenici snažnog senzibiliziranja studentske i nastavničke grupe prema kako pojedinim društvenim skupinama, tako i specifičnim sklopovima tema i problema s kojima se u drugačije organiziranim procesima visokoškolske nastave ne bi nužno susreli. Tako su, primjerice, studenti i studentice putem kolegija usredotočeni na pitanja poput usamljenosti, digitalne nepismenosti, siromaštva. Metodološki, ovakvi kolegiji omogućuju studentima i studenticama kako učenje putem rada u grupi, tako i individualizirani i samostalni rad na rješavanju konkretnih zadataka koji posljedično dovode do vidljivih promjena. Upravo je potonje ono što studenti u evaluacijama kolegija ističu kao najveću osobnu vrijednost pohađanja ove vrste visokoškolskog programa.

Drugi dan posjete ukazao je na važnost suradnje zajednice i Sveučilišta kroz nekoliko primjera partnerstva s općinom Nieuw-West i organizacijom Vooruit, kao i rad s Međunarodnom pravnom klinikom. Iskustvo rada s projektnim timom HOOD podijelila je profesorica Marcelle Reneman, predavačica na Pravnom fakultetu pri Vrije Universiteitu Amsterdam, istaknuvši angažman studenta Pravnog fakulteta u radu u Pravnoj klinici koja je pokrenuta na Sveučilištu prije pet godina. Predstavljeno predavačko i koncepcijsko iskustvo rada sa studentima i studenticama poslužit će projektnom timu HOOD kao važna smjernica u osmišljavanju metodologije rada na Sveučilištu u Rijeci.

Iskustva predstavnika i predstavnica CSL-a pri Vrije Universiteitu Amsterdam kazuju kako je upravo društveno korisno učenje prilika za sveučilišta da se u zajednici predstave kao čimbenik promjene te da se s njome povežu nudeći konkretne programe, projekte i rješenja, tj. senzibilizirajući se na potrebe svoje neposredne sredine. Sveučilište u Rijeci već dugi niz godina razvija partnerske odnose s lokalnom, regionalnom te širom akademskom i neakademskom zajednicom u vidu prenošenja znanja i gradnje otvorenijeg društva. Projektom Humano obrazovanje – odgovorno društvo upravo se želi učvrstiti veza Sveučilišta u Rijeci i zajednice te studentima i studenticama riječkog Sveučilišta ponuditi mogućnost pohađanja onih kolegija putem koji će moći razviti kompetencije za praktičnu primjenu teorijskog znanja stečenog na Fakultetu kroz angažman u zajednici i organizacijama civilnog društva.

Project Humane Education - Responsible Society was formed on the call for "Support to the Development of Partnerships of Civil Society Organizations and Higher Education Institutions for the Implementation of Service Learning Programs" under the Operational Program "Effective Human Resources" 2014-2020 years and is funded by European Union from European social found.

Share:

News:

Scroll to Top