Izgradnja kapaciteta – edukacija aktivistkinja za uspješnu implementaciju projekata i aktivnosti organizacije

Rad u organizaciji zahtjeva specifične vještine, kao što su uspješno provođenje projekata i aktivnosti, osiguravanje financijskih sredstava, administracija, odnos s partnerima/cama i suradnicima/cama i dr. Cilj ovog projekta je edukacija aktivistkinja udruge LORI za stručniji i kvalitetniji rad na ciljevima i aktivnostima udruge, boljoj prezentaciji i sposobnosti organizacije da stručno i efektivno provede svoje projekte. …

Izgradnja kapaciteta – edukacija aktivistkinja za uspješnu implementaciju projekata i aktivnosti organizacije Read More »