Izgradnja kapaciteta – edukacija aktivistkinja za uspješnu implementaciju projekata i aktivnosti organizacije

Rad u organizaciji zahtjeva specifične vještine, kao što su uspješno provođenje projekata i aktivnosti, osiguravanje financijskih sredstava, administracija, odnos s partnerima/cama i suradnicima/cama i dr.

Cilj ovog projekta je edukacija aktivistkinja udruge LORI za stručniji i kvalitetniji rad na ciljevima i aktivnostima udruge, boljoj prezentaciji i sposobnosti organizacije da stručno i efektivno provede svoje projekte. Također, volonterke će biti educirane i ojačane da preuzmu ulogu aktivistkinja, da budu više uključene u projekte organizacije, te će moći svoje znanje prenijeti drugim volonterkama/ima koje/i dolaze u udrugu.

Pored aktivnosti koje uključuju radionice namijenjene za edukaciju aktivistkinja udruge LORI, projekt će uključiti i radionice/predavanja namijenjene lokalnoj LGBTIQ zajednici i njihovoj edukaciji i osnaživanju:

  1. Radionica: Pisanje prijedloga projekta, (Udruga SMART, Rijeka, 19.01.2011.)
  2. Radionica: Upravljanje projektnim ciklusom, (Udruga SMART, Rijeka 17. i 19.02.2011.)
  3. Radionica: Menadžment volontera
  4. Radionica: Uspješan javni nastup i prezentacija
  5. Javno predavanje: Ljudska prava žena (Đurđa Knežević, književnica i feministkinja „Imamo li razloga za slavlje?“)
  6. Psihološka radionica: Homofobija i diskriminacija lezbijki

Radionice za uspješnu implementaciju projekata i aktivnosti organizacije provodimo u suradnji s udrugom za razvoj civilnog društva SMART (Rijeka), dok će javno predavanje i psihološku radionicu održati stručnjakinje i stručnjaci iz navedenih područja.

Projekt je financijski podržala filia.die frauenstiftung.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top