Poziv za dostavu ponude za pružanje pravne pomoći na mrežnoj stranici Ravnopravnost.lgbt

Prostor rodne i medijske kulture K-zona Vas poziva da podnesete ponudu za pružanje pravne pomoći na mrežnoj stranici Ravnopravnost.lgbt te usklađivanje upitnika istraživanja LGBTI politika i praksi poslodavaca u RH s relevantnim hrvatskim zakonima, u okviru projekta ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’.

U privitku poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:

1. Opis poslova za vanjskog/u stručnjaka/inju
2. Izjava o nepostojanju razloga za isključenje iz sudjelovanja u nabavi
3. Poziv za dostavu ponuda s navedenim kriterijima

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće:

1. Životopis stručnjaka/inje koji sadrži dokaze o posjedovanju kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s traženim profilom (poželjno je koristiti Europass Curriculum Vitae obrazac)
2. Jasno izraženu cijenu za navedene usluge:

– pružanja pravne pomoći u vidu davanja odgovora na pitanja korisnika na mrežnoj stranici ravnopravnost.lgbt s područja zaštite radnih prava LGBTI osoba pri zapošljavanju i na radnom mjestu; i
– savjetovanja istraživačkog tima u sastavljanju i provjeri upitnika kojim se istražuju LGBTI politike i prakse poslodavaca u RH u svrhu usklađivanja upitnika s relevantnim hrvatskim zakonima (Zakon o radu)

3. Izjavu o nepostojanju razloga za isključivanje iz sudjelovanja u nabavi (sukladno točki 2.4. Annex-a IV grant ugovora) vlastoručno ispunjenu

Životopis ponuđenog stručnjaka/inje mora dokazati posjedovanje kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s profilom stručnjaka propisanim u Opisu poslova. Slijedom navedenog, ponuda koja uključuje profil stručnjaka koji ne udovoljavaju traženim karakteristikama, bit će odbijena.

Cijena mora biti izražena bez PDV-a budući da je nabava oslobođena PDV-a.

Rok za dostavu ponude je 15 dana od datuma objave poziva. Krajnji rok za dostavu ponuda je 21.4.2016.

Ponude se, prije isteka navedenog roka, dostavljaju elektroničkim putem na  ili na adresu ureda Prostora rodne i medijske kulture K-zona:

K-zona
Vinička ul. 5
10 000 Zagreb
Croatia

Rok za postavljanje pitanja je 7 dana prije roka za dostavu ponuda (najkasnije do 14.4.2016.), a rok za dostavu odgovora je 5 dana prije roka za dostavu ponuda (16.4.2016.).Sva pitanja vezana uz predmetnu nabavu potrebno je dostaviti na elektroničku adresu  ili gore navedenu adresu udruge. Odgovori na sva pitanja postavljena unutar roka bit će stavljeni na raspolaganje svim ponuditeljima.

Ponuda pristigla nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.

The project "Alliance For LGBTI Workplace Equality“ is funded by the European Union - Component I IPA 2012 Pre-Accession Assistance Program - Transition Assistance and Institution Building, area: Strengthening the Capacity of Civil Society Organizations for Effective Implementation of EU Standards in the Field of Human Rights, and co-financed by the Office for Associations of the Government of the Republic of Croatia. This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the project partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Share:

News:

Scroll to Top