Poziv za dostavu ponude za pružanje pravne pomoći na mrežnoj stranici Ravnopravnost.lgbt

Prostor rodne i medijske kulture K-zona Vas poziva da podnesete ponudu za pružanje pravne pomoći na mrežnoj stranici Ravnopravnost.lgbt te usklađivanje upitnika istraživanja LGBTI politika i praksi poslodavaca u RH s relevantnim hrvatskim zakonima, u okviru projekta ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’.

U privitku poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:

1. Opis poslova za vanjskog/u stručnjaka/inju
2. Izjava o nepostojanju razloga za isključenje iz sudjelovanja u nabavi
3. Poziv za dostavu ponuda s navedenim kriterijima

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće:

1. Životopis stručnjaka/inje koji sadrži dokaze o posjedovanju kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s traženim profilom (poželjno je koristiti Europass Curriculum Vitae obrazac)
2. Jasno izraženu cijenu za navedene usluge:

– pružanja pravne pomoći u vidu davanja odgovora na pitanja korisnika na mrežnoj stranici ravnopravnost.lgbt s područja zaštite radnih prava LGBTI osoba pri zapošljavanju i na radnom mjestu; i
– savjetovanja istraživačkog tima u sastavljanju i provjeri upitnika kojim se istražuju LGBTI politike i prakse poslodavaca u RH u svrhu usklađivanja upitnika s relevantnim hrvatskim zakonima (Zakon o radu)

3. Izjavu o nepostojanju razloga za isključivanje iz sudjelovanja u nabavi (sukladno točki 2.4. Annex-a IV grant ugovora) vlastoručno ispunjenu

Životopis ponuđenog stručnjaka/inje mora dokazati posjedovanje kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s profilom stručnjaka propisanim u Opisu poslova. Slijedom navedenog, ponuda koja uključuje profil stručnjaka koji ne udovoljavaju traženim karakteristikama, bit će odbijena.

Cijena mora biti izražena bez PDV-a budući da je nabava oslobođena PDV-a.

Rok za dostavu ponude je 15 dana od datuma objave poziva. Krajnji rok za dostavu ponuda je 21.4.2016.

Ponude se, prije isteka navedenog roka, dostavljaju elektroničkim putem na  ili na adresu ureda Prostora rodne i medijske kulture K-zona:

K-zona
Vinička ul. 5
10 000 Zagreb
Hrvatska

Rok za postavljanje pitanja je 7 dana prije roka za dostavu ponuda (najkasnije do 14.4.2016.), a rok za dostavu odgovora je 5 dana prije roka za dostavu ponuda (16.4.2016.).Sva pitanja vezana uz predmetnu nabavu potrebno je dostaviti na elektroničku adresu  ili gore navedenu adresu udruge. Odgovori na sva pitanja postavljena unutar roka bit će stavljeni na raspolaganje svim ponuditeljima.

Ponuda pristigla nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.

Projekt ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’ financira Europska unija – Komponenta I IPA 2012 pretpristupnog programa – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, područje: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost projektnih partnera i ne odražava nužno gledišta Europske unije.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top