Tematski članak LORI – homo/bi/transfobija u školama, što se može poduzeti?

Homofobično, bifobično ili transfobično nasilje je nasilničko ponašanje i/ili govor koji kod djeteta ili mlade osobe stvara osjećaj nepoželjnosti i marginaliziranosti zbog pretpostavljene ili stvarne seksualne orijentacije, odnosno rodnog identiteta i njegova izražavanja. Obzirom da su posljedice ovakvog nasilja ozbiljne, izuzetno ga je važno prepoznati i djelovati u smjeru prevencije te smanjenja ove vrste nasilja među mladima.

U kontekstu škola, postoje uistinu brojni načini djelovanja za prevenciju i smanjenje homo/bi/transfobičnog nasilja, u koje mogu i trebaju biti uključeni svi akteri (od ravnatelja/ice škole, stručnog osoblja, nastavnika/ica, studentskih i roditeljskih vijeća do samih učenika/ica). Bilo tko od navedenih aktera može učiniti puno kako bi školska klima za LGBTIQ1 mlade (ili mlade koji nisu LGBTIQ, ali ih se tako percipira) bila bolja i sigurnija, a najbolji rezultati mogu se postići uz međusobnu suradnju.

Asplund i Ordway (2018.) nedavno su ponudili sveoubuhvatni model pod nazivom SCEARE (School Counselors: Educate, Affirm, Response, Empower), gdje navode kako školski/e savjetnici/ice (u RH bi to bili psiholozi/ginje, pedagozi/ginje ili drugi stručni suradnici/ice) mogu aktivno djelovati u stvaranju pozitivnog i uključivog školskog okruženja za LGBTQ2 mlade (slika 1).

Slika 1. SCEARE model (School Counselors: Educate, Affirm, Response, Empower)
Napomena: Slika preuzeta iz članka: Asplund, N. R., Ordway, A. M. (2018) School Counseling Toward an LGBTQ-Inclusive School Climate: Implementing the SCEARE Model, Journal of LGBT Issues in Counseling, 12:1, 17-31, DOI: 10.1080/15538605.2018.1421115

Model predlaže 4 razine koje se uzajamno podržavaju i mogu dovesti do sustavnih promjena u školskoj klimi. Prva razina je obrazovanje (engl. Education), koja istovremeno predstavlja i temelj cijelog modela. Kao prvi korak u ovom razini, autorice naglašavaju nužnost da se najprije školski savjetnici/ice educiraju o LGBTIQ temama, kako bi mogli donijeti pozitivne promjene u svom okruženju, nakon čega mogu koristiti stečeno znanje za edukaciju drugog školskog osoblja, učenika i roditelja.

Druga razina modela uključuje potvrđujuće odrasle (engl. Affirming adults). Obzirom da je generalna klima prema LGBTQ osoba uglavnom negativna, istraživanja su pokazala da prisutnost odraslih koji pružaju podršku LGBTQ učenicima/icama u školskom okruženju služi kao zaštitni faktor za LGBTQ mlade (Kosciw i sur., 2013.). Kako bi pojasnili što znači biti „potvrđujući odrasli“, Asplund i Ordway (2018) u svom modelu predlažu „spektar potvrđujućeg odraslog“ (prikazan na slici br. 2) koji se sastoji od potvrđujućih stavova i ponašanja na vrhu (poput prihvaćanja i zagovaranja LGBTIQ tema) te nepotvrđujućih stavova i ponašanja na dnu (heteronormativnost i ugnjetavanje). Ovaj spektar treba koristiti kao referentni alat, a glavni cilj prve razine modela SCEARE je educiranje osoblja tako da njihovi stavovi i ponašanja mogu postati potvrđujući.

Slika 2. Spektar potvđujućeg odraslog (u originalu engl. Affirming adult spectrum)
Napomena: Slika preuzeta iz članka: Asplund, N. R., Ordway, A. M. (2018) School Counseling Toward an LGBTQ-Inclusive School Climate: Implementing the SCEARE Model, Journal of LGBT Issues in Counseling, 12:1, 17-31, DOI: 10.1080/15538605.2018.1421115

Potvrđujući spektar odraslih može se razmatrati u kombinaciji s uobičajenim mikroagresijama kojima su LGBTIQ osobe svakodnevno izložene. Prema Nadalu (2013), mikroagresije su „svakodnevna kratka i uobičajena verbalna, ponašajna ili okolinska poniženja i uvrede, bilo namjerna ili nenamjerna, koja prenose neprijateljske, pogrdne i negative poruke i omalovažavanja pripadnika/ica marginaliziranih skupina ” poput:

  • pretpostavljanje jedinstvenog i univerzalnog LGB ili transrodnog iskustva (npr. stereotipizacija; pretpostavljanje da svi LGBTQ pojedinci dijele iste karakteristike i ista iskustva)
  • pretpostavka o urođenoj „nenormalnosti“ svake seksualne orijentacije koja nije hetero te rodnog identiteta koji nije „čisto ženski ili muški“ te odobravanje heteronormativne i rodno normativne kulture i ponašanja (gdje se samo heteroseksualne i cis-gender osobe smatraju „normalnima“)
  • nelagodnost ili neodobravanje pri spominjanju LGBTIQ osoba
  • poricanje stvarnosti i posljedica heteroseksizma i/ili transfobije
  • korištenje heteroseksističke ili transfobične terminologije
  • umanjivanje značaja homo/bi/transfobnih komentara (npr. „ma nije to bilo homofobno, ti si samo preosjetljiv, ne puši na svaku…“)
  • postavljanje neumjesnih pitanja i komentara (npr. kada se lezbijku pita „jesi li ikad bila s muškarcem i probala pravi seks“, „jesi li ti muško ili žensko“, „koji je od vas dvojice žensko u vezi“ ili pitanja/komentari poput „kada ćeš se udati?“, „vidjet ćeš jednom kad budeš imala svoju djecu“ koji skrivaju pretpostavku da se sve žene trebaju udati i imati djecu)
  • naglašavanje tuđe seksualne orijentacije s ciljem pokazivanje vlastite otvorenosti (npr. „ovo je moj prijatelj, znaš, on ti je gej“)
  • mikro napadi na tjelesnu privatnost (npr. postavljanje neumjesnih i osobnih pitanja transrodnim osobama).

Stoga se opet naglašava važnost edukacije (prva razina modela), kako bi se ove svakodnevne mikoragresije, koje se kod podržavajućih odraslih često događaju nenamjerno i iz neznanja, smanjile na minimum.

Treća razina modela podrazumijeva razvoj programa prevencije nasilja i bullinga na LGBTIQ mladima. Model predviđa da se školski/e savjetnici/ice mogu i trebaju zalagati da program prevencije bude sveobuhvatan i uključuje: analizu i eventualne potrebne izmjene formalne školske politike vezano za zaštitu mladih LGBTIQ osoba u školskom okruženju, osiguravanje dosljedne intervencije školskog osoblja, omogućavanje anonimnog sustava prijavljivanja zlostavljanja, osiguravanje sigurne upotrebe toaleta te isticanje vidljivih znakova koji daju do znanja da se bilo kakva vrsta diskriminacije u školi neće tolerirati (homofobija, seksizam, rasizam itd.).

Četvrta razina modela, a ujedno i glavni cilj SCEARE modela je osnaživanje LGBTIQ učenika/ica da se osjećaju ugodno sudjelujući u svim aspektima školske zajednice bez straha od diskriminacije ili uznemiravanja. Školski/e savjetnici/ice mogu pomoći učenicima/icama u prepoznavanju njihovih osobnih snaga i slabosti, olakšati im da nauče kako na odgovarajući i učinkovit način izraziti svoje potrebe i želje te im pomoći učenicima naučiti kako iskoristiti raspoložive resurse za stvaranje pozitivnih promjena za sebe. Iako se osnaživanje studenata podržava kroz implementaciju aktivnosti iz prethodne 3 razine ovog modela, može se još dodatno podržati osnivanjem GSA grupe (enl. Gay-Straight Alliance)3 ili poticanjem vještina zagovaranja i samozastupanja kod mladih LGBTIQ osoba.

Podijeli:

Više u Mentorski programi:

Scroll to Top