Uspješna edukacija „LGBTI mladi u školskom okruženju”

U sklopu projekta „Mladi za ravnopravnost“ održana je edukacija „LGBTI mladi u školskom okruženju” namijenjena nastavnicima/icama, stručnim suradnicima/icama i ravnateljima/icama osnovnih i srednjih škola s područja cijele Hrvatske u kojoj je sudjelovalo preko dvadeset osoba koje rade u području obrazovanja.

Ova je jednodnevna edukacija pružila nastavnom i stručnom osoblju nove informacije i znanje u svrhu boljeg razumijevanja potreba i iskustva LGBTIQ mladih i u svrhu pružanja adekvatne podrške u školskom okruženju. Istraživanja ukazuju na to da mlade LGBTIQ osobe u obrazovnom sustavu u Hrvatskoj doživljavaju visoku stopu nasilja, ne osjećaju se sigurnima, te su često mete zločina iz mržnje.

Stoga, kako bi nastavno i stručno osoblje bilo što spremnije odgovoriti na potrebe mladih, kroz teorijske okvire i praktične vježbe, edukacija je obuhvatila niz tema: LGBTIQ terminologija s naglaskom na razumijevanje iskustava trans osoba, problematika LGBTIQ- fobije, coming out, te stvaranje inkluzivnog školskog okruženja za LGBTIQ+ učenike i učenice.

Nakon edukacije nastavno i stručno osoblje nastavit će prenositi stečeno znanje u svojim sredinama i školama,  a zajedničkim snagama s drugim udrugama civilnog društva, organizacijama i institucijama radit će na suzbijanju diskriminacije i nasilja nad LGBTIQ djecom i mladima.

Pročitajte neke od komentara sudionika i sudionica nakon edukacije koji najbolje opisuju njihove uvide:

“U svakodnevnom radu sam sigurnija u svoje razumijevanje različitosti, kao i u znanje o problematici LGBTIQ+ zajednice i pojedinaca. Kod konkretnih situacija vjerujem da ću pametnije I konstruktivnije djelovati.”

“Unijet ću te teme u radionicu s učenicima I na nastavi, povećat ću svoju vidljivost kao osoba kojoj se LGBTIQ učenici mogu obratiti”.

“Koristit ću ih (dobivene informacije) u radu s mladima, njihovim roditeljima, a nadam se, potrudit ću se, I u odnosima s kolegama i širom zajednicom.”

Projekt “Mladi za ravnopravnost” provodi Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“. Sadržaj je isključiva odgovornost Lezbijske organizacije Rijeka „LORI“ i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja financijske podrške, Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Podijeli:

Više vijesti:

Scroll to Top