Edukacija i osnaživanje LGBT zajednice

2003./2004. LORI je provela projekt “Edukacija i osnaživanje LGBT zajednice” uz financijsku potporu Global Fund for Women i Astraea Lesbian Fund. Projekt je trajao godinu dana i uključio je radionice za edukaciju i osnaživanje LGBT zajednice, te nabavku knjiga i filmskih materijala LGBTIQ tematike.

Održane su slijedeće radionice:

U nastojanju da se članice udruge LORI educiraju, informiraju, i upoznaju s aktivizmom, udruga je polovicom listopada 2003. pokrenula radionice. Radionice samoosnaživanja obuhvatile su teme od važnosti za LGBT zajednicu s kojima se svaki dan susrećemo, psihološke teme, pitanja vezana za ženska prava i sam aktivizam. Organizirane su i radionice o radu s medijima, te uspješnoj komunikaciji u javnosti. Ove su radionice organizirane u sklopu Kampanje za senzibiliziranje medija (“Media awareness campaign”) za članice medijskog tima, te sve druge zainteresirane članice Udruge i suradnice.

Kao žene, lezbijke i aktivistkinje smatramo da nam je uvijek potrebna dodatna edukacija za vlastiti rast i razvoj i za rast i razvoj LGBT aktivizma i aktivizma za prava žena u Hrvatskoj.

RADIONICA “COMING OUT”

Prva u nizu radionica održana je u dva dijela 23. listopada i 22. studenog 2003.g. Teme radionice bile su: čega nas je strah, kako reći, kada reći, kome reći, te faze coming out-a. Coming out- “izlazak iz ormara” simbolizira izlazak iz “drugog života” kojeg živimo, prestanak prilagođavanja očekivanju okoline; roditelja, obitelji, prijatelja, poslovne sredine.Na radionici smo prošli faze coming out-a kroz koje prolazi svaka osoba koja se odluči na ovaj korak, faze roditelja nakon saznanja, te smo podijelile naša iskustva i mišljenja. O održavanju radionice pisalo je i dnevnim novinama “Novom listu”, 27.listopada 2003.g. pod naslovom “Coming out mijenja život”. U istom se članku javnost informirala i o planu održavanja radionica. Radionicu su vodile članice udruge.

RADIONICA “SAMOPRIHVAĆANJE”

Radionica je održana 10. studenog 2003. Radionica je osmišljena kao teorijski prikaz razvoja samoprihvaćanja osobe, obrađene su faze, situacije te modeli pozitivnog i negativnog samoprihvaćanja. Voditeljica radionice, studentica psihologije, posebno se osvrnula na povezanost samoprihvaćanja i ne-normativne seksualne orijentacije.

RADIONICA “RAZUMIJEVANJE TRANSRODNOSTI”

Radionica je održana 17. prosinca 2003. Sudionice su upoznate o razlici između roda i spola – što je osnova razumijevanja transrodnosti. Društvo nas kondicionira u pogledu naših ponašanja i kad god pokušavamo izaći iz zadanih okvira nailazimo na neprihvaćanje i netoleranciju. Ukazalo se i da nepoznavanje i neprihvaćanje razlike između roda i spola šteti tisućama interseksualne djece.

U nastavku radionice navedeni su i pojašnjeni termini usko vezani uz temu: transfobija, transrodna osoba (transeksualne osobe, transvestiti), drag (eng.), drag queen (eng.), drag king (eng.), transeksualac/ka (mtf, ftm), trans, transvestit, butch, interseksualna osoba, androgina osoba.

Nažalost, hrvatsko društvo još funkcionira po principu zadane binarnosti, čvrsto ukalupljenih rodnih uloga i podržava ih, a svi mi koji živimo u proširenim oblicima rodnog i spolnog izražavanja moramo se nositi sa svakodnevnim nasiljem generiranim protiv svih vrsta različitosti.

RADIONICA “SAMOOBRANA”

Budući da su žene često žrtve napada i silovanja ovom se radionicom sudionice obučilo osnovama samoobrane. Djevojke su upoznate s načinima na koji napadači najčešće prilaze, te s načinima na koje ih možemo onemoćati koliko nam je dovoljno da pobjegnemo ili zatražimo pomoć policije. Naglašeno je u više navrata da je najbolja obrana bijeg i da ništa materijalno nije vrijedno našega života. Radionica je održana 29. prosinca 2003.

RADIONICA “SEKSUALNOST”

Na radionici se definiralo seksualnost kao promjenjivu i dinamičnu dimenziju ljudskog roda koju čine spol (biološko određenje), seksualna orijentacija (stalna emocionalna i seksualna privlačnost prema osobi određenog spola), rodni identitet (psihološki osjećaj biti muško ili žensko) i socijalna rodna uloga (niz kulturnih normi ženskog i muškog ponašanja). Seksualna orijentacija pojedinca/ke može biti biseksualna, homoseksualna ili heteroseksualna. Obradila su se sva četiri područja seksualnosti te samu potrebu za tjelesnim izražavanjem ljubavi kao i način na koji naša tijela reagiraju na podražaje.

U sklopu ove radionice sudionice su informirane i o mjerama sigurnog seksualnog odnosa, te o spolno prenosivim bolestima. Radionica je održana 29. siječnja 2004.g.

RADIONICA “LEZBIJSKE VEZE”

Radionica je provedena kao diskusija psiholoških i emocionalnih karakteristika veze između dviju žena. Pričalo se o problemima, specifičnostima i općenitostima u lezbijskim vezama, te o ulozi koju društvo (neprihvaćanje društva) pri tome ima.

Za kraj radionice voditeljica je dala kratki osvrt povijesti i priče iza lezbijskog feminizma, te povezanost lezbijskog feminizma s Queer teorijom. Radionica je održana 11. veljače 2004.

RADIONICA “NASILJE U LEZBIJSKIM VEZAMA”

Važnost ove radionice leži u činjenici da se među LGBT populacijom u svijetu, pa tako i kod nas, sve više govori o slučajevima nasilja u vezama LGBT osoba. Iako nasilje u vezama nije neka novost, potresle su nas neke činjenice, jer nam se čini da ima i previše problematičnih situacija s kojima se susrećemo svaki dan, pa da bi se barem unutar veze trebale osjećati sigurnima i prihvaćenima. No, važno je napomenuti da nasilnost neke osobe ne ovisi o njenoj seksualnoj orijentaciji, već o osobnosti individue. Nasilje se jednako pojavljuje i kod heteroseksualnih parova kao i kod gay muškaraca i žena.

Kroz radionicu smo prošle situaciju u kojoj se nalazi žrtva nasilja te načine na koje si sama može pomoći i načine na koje joj drugi mogu pomoći.

RADIONICA “INTERNALIZIRANA HOMOFOBIJA”

Radionica je održana 26.ožujka 2004. Cilj radionice bio je upoznati sudionice s osnovnim pojmovima vezanim uz homofobiju i internaliziranu homofobiju, ispitati prisutnost internalizirane homofobije kod sudionica (anonimno) i povezanost internalizirane homofobije i nižeg samopoštovanja.

Radionica je zamišljena kao praktičan rad na prepoznavanju vlastite homofobije sudionica i osoba koje poznaju.

RADIONICA “ZAŠTO SE VOLIMO, A ZAŠTO NE?”

Radionica je održana 08. travnja 2004.
Kroz radionicu se pomoću upitnika i priča iz vlastitog i iz iskustva ostalih sudionica radilo na prepoznavanju emocija u kriznim situacijama i na razvoju samopouzdanja. Svaka je osoba za sebe pokušala identificirati onu jednu tvrdnju prema kojoj živi, ono mišljenje o sebi koje je duboko skriveno u nama, tzv. bazično uvjerenje. Prepoznavši bazično uvjerenje prema kojem reagiramo u stresnim situacijama uočile smo na čemu trebamo raditi kako bi popravile samopouzdanje.

RADIONICA “TRGOVINA ŽENAMA”

Na radionici su se sudionice upoznale s problemom trgovine ženama i trenutnoj situaciji u Hrvatskoj i u hrvatskim zakonima, te za što se zalažu ženske organizacije. Naglašen je problem lošije financijske situacije žena i manjak jednakih prava za žene kao razlog što žene završavaju u prostituciji.

U sklopu radionice pogledale smo dokumentarni film “Pogledaj i razmisli: Ropkinje 21.stoljeća” u produkciji Centra za žene Rosa (Centre for Women Rosa- Centre for Women War Victims). Film je podroban osvrt na situaciju s trafikingom na području bivše Jugoslavije, s naglaskom na stanje u Hrvatskoj.

Dva mjeseca nakon radionice uslijedila je dogovorena prezentacija istog dokumentarnog filma u multimedijalnom klubu “Palach”. Prezentaciju su 2. srpnja organizirale i popratile sudionice radionice. Radionica o “Trgovini ženama” održana je 24. travnja 2004.

RADIONICA “FEMINIZAM NA NAŠIM PROSTORIMA”

Sudionice radionice zajedničkim su snagama povezale povijesne ženske ličnosti s pokretom feminizma u Hrvatskoj. Iako upoznate s malim brojem žena koje se spominju u povijesnim osvrtima, povijesnim pregledom feminističkog pokreta u Hrvatskoj saznale smo da se počeci feminističkog pokreta u vežu za novinarku, spisateljicu i aktivistkinju za ženska prava Mariju Jurić Zagorku. Od tada do danas, puno je vremena prošlo, a brojne ženske organizacije i dalje rade na jednakim pravima za žene i na zaštiti žena i djece od nasilja. Radionica je održana 27. svibnja 2004.

RADIONICA “MEDIJI I LJUDSKA PRAVA”

Detaljnom analizom nekih od najtiražnijih novina u Hrvatskoj dobile smo sliku Hrvatske i svijeta koje pisani mediji pružaju, svijeta opterećenog tijelom i izgledom. Posebno smo se osvrnule na način na koji mediji tretiraju žene.

Na kraju prvog dana pogledale smo promotivni materijal grupe Undercurrents koja se bavi snimanjem vijesti iza vijesti, odnosno onoga što nam glavni mediji ne žele pokazati.

Drugi dan radionice, proučile smo situaciju u medijima u zemljama u tranziciji, po pitanju načina na koji se piše, te vlasnika/ca novina.

Na kraju radionice, osvrnule smo se na način komunikacije u medijima i što je važno za koji medij. Radionica je održana 11. i 12. lipnja 2004.

RADIONICA “UVOD U FEMINIZAM”

Na radionici su sudionice prošle razloge nastanka feminizma i povijest feminističkog pokreta. Upoznale su se s pojedinim razdobljima feminizma i današnjom situacijom sa pravima žena u svijetu. Razgovaralo se i o razlozima zašto je feminizam u društvu shvaćen kao militantan pokret za prava žena na štetu muškarcima, a ne kao pokret koji je osigurao ženama pravo glasa, pravo na vlastiti identitet i pravo da ispune sve svoje potencijale, a i dalje se nastavlja boriti za ravnopravnost spolova.

RADIONICA “TEHNIKE I METODE USPJEŠNOG KOMUNICIRANJA”

Prvi dan radionice, prošle smo teoriju o načinima komuniciranja, o osnovnim karakteristikama dobrog komuniciranja i važnosti slušanja sugovornika, te o samom komunikacijskom sistemu. Na kraju smo radile na osmišljavanju javnog govora, što bi on sve treba uključivati i kako ga treba prezentirati.

Drugi dan svaka sudionica prezentirala je unaprijed pripremljen govor o samostalno odabranoj temi. Govori su snimani kako bi vidjele gdje griješimo i na čemu trebamo raditi. Svaka od sudionica je dobila savjete što i kako poboljšati.

RADIONICA “QUEER”

Kroz radionicu su objašnjeni razlozi i nastajanje samog termina, Queer pokreta i cijele queer teorije. Osvrnulo se na filozofske postavke iz kojih su nastale brojne queer teorije i na povijest i aktivnosti pokreta.
Riječ Queer označava nešto što ide preko, otvaranje, nešto čudno, a prvenstveno se odnosilo na seksualnu orijentaciju. Budući je cijeli sustav današnjeg društva nastao na binarnostima npr. muškarac – žena, heteroseksualno – homoseksualno, queer predstavlja sve ono što je van te binarnosti, sve ono što odstupa od normi društva. Radionica je održana 01. srpnja 2004.

RADIONICA “RAD/SURADNJA S MEDIJIMA”

Radionica je u potpunosti prilagođena konkretnim potrebama vezanim uz Kampanju za senzibiliziranje medija, naročito u dijelu analize članaka i reagiranja.

Sudionice su istaknule termine i predrasude koje se navode u člancima kada se govori o LGBT osobama i zajednički sastavile listu odgovora na netočne i stereotipne navode novinara ili javnih osoba. Obradile smo senzacionalizam (portretiranje LGBT osoba kao egzotike, vezano isključivo za estradu i alternativu), površnost, predrasude (vezane uz kršćansku religiju, instituciju tradicionalne obitelji, pitanje nacije, tradicije i patrijarhata), stereotipe (etiketiranje, bolest, perverzija), uvrede (LGBT osobe se svode na sam seksualni čin, govor mržnje) i diskriminaciju (negiranje prava na brak, na obitelj, usvajanje djece) i dale argumente protiv svakog od ovih navoda.

Radile smo na konkretnim primjerima novinskih članaka i načinu na koji bi se trebalo reagirati na njih. Radionica je održana 09. srpnja 2004.

RADIONICA “POVIJEST HOMOSEKSUALNOSTI”

Voditeljica je sudionice radionice upoznala s LGBT poviješću, od Stare Grčke do danas, te počecima LGB aktivizma. LGB osobe od razdoblja Stare Grčke do danas kroz sva povijesna razdoblja i kroz istaknute povijesne ličnosti. Spomenula je istraživanja koja su provedena u SAD-u, saznanja Američkog Psihijatrijskog i Psihološkog društva, a u novije vrijeme i društva pedijatara, te za to vezana istraživanja razvoja djece u lezbijskim obiteljima. Naglašena je važnost LGBT pokreta, važnost postojanja i osnivanja organizaciju za zaštitu prava LGBT osoba i ciljevi takvih organizacija u Hrvatskoj, Europi i svijetu. Radionica je održana 22. srpnja 2004.

Radionice su vodile stručne osobe s područja LGBTIQ aktivizma, ljudskih prava, rada s medijima i dr.

LGBTIQ teme i aktivizam:

Jelena Poštić, aktivistkinja Ženske sobe (Zagreb),
Svetlana Đurković, aktivistkinja Udruženja Q (Sarajevo, BIH)
Članice udruge LORI (Rijeka)

Psihološke teme:

Snježana Božić, psihologinja (Rijeka)

Trgovina ženama:

Nermina Komarić, aktivistkinja Ženske sobe (Zagreb)

Rad s medijima:

Sanja Sarnavka, aktivistkinja iz udruge B.a.b.e. (Zagreb)
Koraljka Dilić, novinarka i aktivistkinja (Zagreb)
Danijela Majstorović, profesorica komunikologije na Fakultetu u Banja Luci (Banja Luka, BIH)
Sniježana Matejčić, novinarka i aktivistkinja (Poreč)

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top