LGBT i zdravstvo

Razvoj strategija i preporuka za unapređenje zdravlja LGBTI populacije u suradnji s terapeutima/kinjama, savjetodavkama/cima i zdravstvenim djelatnicima u zdravstvenim institucijama u Hrvatskoj (2005.)

Diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i rodnog izražavanja, kao i interseksualnih obilježja je svakodnevna pojava u hrvatskom društvu. Diskriminatorne prakse prema LGBTIQ populaciji prisutne su na svim poljima javnog i privatnog života. Nasilje od strane članova/ica obitelji, diskriminacija u školi, na poslu kao i ustanovama koje pružaju psihosocijalnu podršku zajedno s diskriminatornom i isključivom zdravstvenom regulativom i politikama marginalizira i izolira LGBTIQ populaciju. Nedostatak podrške i pomoći LGBTIQ populaciji često rezultira različitim zdravstvenim nedoumicama.

Cilj ovog projekta je stvaranje strategija i preporuka za unapređivanje politika na području javnog zdravstva LGBTIQ populacije među terapeutima/kinjama, savjetodavcima/kama i pružateljima zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj. Njegov krajnji cilj je smanjenje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta/izražavanja i interseksualnih obilježja u zdravstvenim ustanovama i stvaranje profesionalnog i prijateljskog okruženja u kojem LGBTIQ pojedinke/ci mogu ostvarivati svoje pravo na zdravlje i pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi.

Namjera ovog projekta je:

  • koncipiranje LGBTIQ afirmativnih politika koje se odnose na zdravstvenu pomoć, usluge i propise
  • procjena i dokumentiranje iskustava LGBTIQ populacije s pružateljima/cama usluga vezanim za psihosocijalno zdravlje
  • podizanje svijesti o specifičnim pitanjima i potrebama LGBTIQ populacije među pružateljima/cama zdravstvenih usluga
  • podizanje svijesti među LGBTIQ populacijom o njihovim pravima vezanim za pravo na zdravstvenu i socijalnu skrb
  • podizanje svijesti među mjerodavnim institucijama o kršenjima prava na zdravlje LGBTIQ populacije
  • razvoj strategije za stvaranje radne grupe psihologa/inja koje/i će sudjelovati u edukaciji o specifičnim zdravstvenim pitanjima LGBTIQ populacije sa ciljem stvaranja mehanizama podrške i sistema informiranja
  • kreiranje strategije za uvođenje LGBTIQ afirmativnih politika namijenjenih psiholozima/ginjama, terapeutima/kinjama, savjetodavcima/kama, a posredno i mjerodavnim institucijama.

Projekt su implementirale Ženska soba i Lezbijska organizacija Rijeka – LORI.

Projekt uključuje izvještaje o istraživanju politika na području javnog zdravstva LGBTIQ populacije uključujući i relevantne preporuke za unapređivanje istih, kao i izvještaje o iskustvima LGBTIQ populacije sa pružateljima/cama psihosocijalnih usluga, te zdravstvenim potrebama LGBTIQ populacije i seminar za psihologe/inje o ljudskim pravima i zdravstvenim pitanjima LGBTIQ populacije.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top