Kampanja za senzibiliziranje medija

Jedna od najmarginaliziranijih manjina u Hrvatskoj je LGBT zajednica. Javnost je nedovoljno upoznata sa svakodnevnom diskriminacijom koju doživljavaju ove osobe, te je stav javnosti baziran na predrasudama, stereotipima i neznanju. Lezbijke, gej muškarci, biseksualne i transrodne osobe su vrlo često žrtve nasilja, diskriminacije i socijalne izolacije.

Dok članice EU prepoznaju i štite prava LGBT zajednice, u Hrvatskoj je još uvijek prisutna velika diskriminacija na društvenom i zakonodavnom području. Iako su u neke zakone uvedeni antidiskriminacijski, izglasan je Zakon o istospolnim zajednicama te postoji Zakon o suzbijanju diskriminacije, u društvu je i dalje prisutna stigmatizacija LGBT osoba.

Važnu ulogu u kreiranju javnog mnijenja imaju mediji. Dosadašnjim kontinuiranim praćenjem i analizom pisanih medija (2001. g. i 2003. g.) zaključile smo kako su mediji nedovoljno informirani o društvenom i političkom kontekstu diskriminacije LGBT osoba i kršenju njihovih ljudskih prava. Medijsko izvještavanje o LGBT tematici je često netočno, senzacionalističko i površno. Djelatnici/ce u medijima bili su nedovoljno informirani/e o ovoj temi i premalo senzibilizirani/e za promicanje ljudskih prava, pa tako i prava LGBT osoba. Autori/ce članaka još uvijek često prilaze ovoj temi kao “egzotičnoj”, homoseksualne osobe prikazuju kao “ekstravagantne”, a važnost LGBT aktivizma je nedovoljno prepoznata u razvoju civilnog društva. Ovakva situacija u medijima samo podupire stereotipe, predrasude i neznanje koji postoje u društvu.

Kampanjom za senzibiliziranje medija cilj nam je bio utjecati na medije i njihov način izvještavanja o LGBT tematici, te na taj način utjecati i na društvo. Aktivnosti projekta usmjerene su na edukaciju i senzibiliziranje novinara/ki te jačanje suradnje s istima.

Kampanja za senzibiliziranje medija obuhvaća (skraćeni prikaz):

EDUKATIVNE RADIONICE O RADU/SURADNJI S MEDIJIMA

U lipnju 2004. Godine organizirane su dvije edukativne radionice: Mediji i ljudska prava (voditeljice radionica su bile Sanja Sarnavka i Koraljka Dilić, aktivistkinje i analitičarke medija, iz Zagreba) te Tehnike i metode uspješnog komuniciranja (voditeljica radionice bila je Danijela Majstorović, profesorica Komunikologije iz Banja Luke). U srpnju je organizirana radionica Rad s medijima koju je vodila Sniježana Matejčić, aktivistkinja i novinarka. Radionice su organizirane za članice medijskog tima LORI u svrhu podizanja razine znanja i kvalitetnijeg pristupa radu s medijima.

KONTINUIRANO PRAĆENJE PISANIH MEDIJA I REAGIRANJE

Praćeno je 145 novina u periodu od 10 mjeseci, od lipnja 2004.g. do ožujka 2005.g., te se kontinuirano reagiralo na negativne članke u praćenim medijima. Na ovaj način, medijima, a tim putem i javnosti, želimo pružiti točne informacije o LGBT tematici, utjecati na smanjenje površnosti i senzacionalizma u medijima i na stvaranje pozitivnijeg stava javnosti.

PUBLIKACIJA “MEDIJI i LGBT ZAJEDNICA”

U sklopu Kampanje za senzibiliziranje medija izdana je publikacija „Mediji i LGBT zajednica“. Publikacija je namijenjena djelatnicima/cama medija u svrhu informiranja i senzibiliziranja istih.

Publikacija obuhvaća slijedeće teme:

  • uloga medija u promicanju ljudskih prava, s posebnim osvrtom na prava LGBT osoba,
  • osnovne informacije vezane za LGBT tematiku a koje su medijima nužne za izvještavanje,
  • usporedba i pregled društvenog i zakonodavnog položaja LGBT populacije u europskim zemljama (s posebnim osvrtom na EU) i stanja u Hrvatskoj,
  •  analiza medijskog sadržaja vezano za LGBT tematiku iz 2001 g., 2003 g., te 2004.g.,
  • ukazivanje na diskriminirajuće članke te razvijanje objektivnijeg izvještavanja,
  • što bi se u medijskom pristupu trebalo promijeniti,
  • mišljenja stručnjaka/kinja u području rada s medijima.

Publikacija je javnosti predstavljena u Rijeci i Zagrebu. Publikacija je predstavljena i putem organiziranih sastanaka s predstavnicima/cama 20 najvećih pisanih medija u Hrvatskoj.

SASTANCI S PREDSTAVNICIMA/CAMA MEDIJA

S ciljem uspostave boljeg dijaloga i suradnje organizirani su sastanci s predstavnicima/cama najvećih pisanih medija te zainteresiranim novinarima/kama u Hrvatskoj na kojima je bila diskutirana problematika koju vidimo u predstavljanju LGBT populacije javnosti. Predstavljena je i publikacija kao i anketa za novinare/ke.

ANKETIRANJE MEDIJSKIH DJELATNIKA/CA

Anketom smo željele ispitati koliko novinari i novinarke poznaju LGBT tematiku, te kakvi su njihovi stavovi prema LGBT populaciji. U skladu s rezultatima ankete i procjenom stanja, odredit će se daljnje smjernice rada s medijima. Također, anketa nam je poslužila u detaljnijoj razradi tema za radionice s novinarima/kama.

SEMINAR ZA NOVINARE/KE

Na osnovu rezultata ankete, sastanaka s novinarima i praćenja medija, organiziran je seminar za novinare/ke. Radionice su vodili/le stručnjaci/kinje na području medija i ljudskih prava, aktivisti/kinje NVO-a i aktivisti/ce LGBT udruga. Cilj seminara je podići razinu svjesnosti djelatnika/ca medija o važnosti zaštite i promicanju ljudskih, odnosno LGBT prava. Sudionicima/cama se ukazalo na diskriminaciju LGBT zajednice u medijima, na ulogu medija u promicanju ljudskih prava, na zakone/rezolucije koje štite prava LGBT osoba u Hrvatskoj i EU te na načine kako mediji mogu utjecati na smanjenje predrasuda i stereotipa koji vladaju u društvu. Seminar je pružio prostor aktivistima i aktivistkinjama NVO i medijima da poboljšaju svoju suradnju.

Udruga LORI od 2001.g, sustavno prati na koji način pisani mediji govore o homoseksualnosti, a kasnije i o LGBTIQ tematici. Tako smo 2001.g. provele projekt Hrvatski mediji o homoseksualnosti kojeg smo 2003.g. nastavile kako bi vidjele da li je došlo do nekih pozitivnih promjena u medijskom izvještavanju.

Slijedeći dosadašnje iskustvo, 2004. godine provele smo Kampanju za senzibiliziranje medija. Za razliku od prijašnjeg praćenja medija, gdje je cilj bio analiza sadržaja medija, te upoznavanje praćenih medija s dobivenim rezultatima, ovom Kampanjom željele smo direktnije utjecati na razumijevanje i osvješćivanje medijskih djelatnika/ca o LGBT tematici te pružiti prostor za stvaranje bolje suradnje s djelatnicima/cama medija.

Naslovna foto: Srecko Niketic/cropix

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top