Kampanja za promicanje prava homoseksualnih osoba “LJUBAV JE LJUBAV”

U vrijeme provođenja Kampanje, prava homoseksualnih osoba bila su ignorirana. U zakonu nije bilo zabrane diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije niti je postojala mogućnost pravne regulacije istospolnih partnerskih zajednica. Ove činjenice imale su za posljedicu veću socijalnu ugroženost homoseksualne populacije, te veću izloženost nasilju, stigmatizaciji, diskriminaciji i društvenoj izolaciji.

Kampanjom za promicanje prava homoseksualnih osoba željele/i smo potaknuti pozitivne promjene, doprinijeti stvaranju tolerantnijeg ozračja i društva u kojemu se poštuju prava svih građanki i građana.

CILJEVI KAMPANJE

Povećati vidljivost homoseksualnih osoba u hrvatskom društvu

Ovom kampanjom željele/i smo se približiti javnosti, te doprinijeti uklanjanju predrasuda i stereotipa koje postoje u društvu o homoseksualnim osobama. Željele/i smo izaći iz nevidljivosti, ukazati na to da postojimo i da smo dio ove zajednice.

Educiranje i senzibilizacija javnosti

Putem edukativnih materijala ukazale/i smo na to da su prava homoseksualnih osoba ljudska prava. Cilj nam je bio podići svjesnost javnosti o položaju homoseksualnih osoba u hrvatskom društvu, pokazati s kojim problemima se susrećemo, te pobuditi razumijevanje i toleranciju. Kako bi to bilo moguće, potrebno je osvijestiti širu zajednicu i pojedince/ke o postojanju diskriminacije i njenim oblicima. Lezbijke, gejevi i biseksualne osobe taje svoju seksualnu orijentaciju zbog straha od mogućih posljedica, svakodnevno se suočavaju s neprihvaćanjem okoline, izložene/i su verbalnim i/ili fizičkim napadima, prijeti im otpuštanje s radnog mjesta ili izbacivanje iz stana zbog njihove seksualne orijentacije. Važno je naglasiti da u vrijeme pokretanja kampanje istospolni parovi nisu imali mogućnost ostvarivanja nikakvih prava koja proizlaze iz bračne zajednice, kao što su npr. pravo na nasljeđivanje, mirovinsko i zdravstveno osiguranje itd.

Poticanje promjena u društvu

Nadamo se da smo kampanjom „Ljubav je ljubav“ učinile/i korak ka tolerantnijem društvu, u kojem se poštuju prava svih članova/ica zajednice. Država je dužna štititi prava svih svojih građanki i građana, te sprječavati bilo koji oblik diskriminacije. Stoga, ona je dužna kontinuirano uvoditi promjene u zakone i regulative kako bi omogućila jednaka prava za sve i njegovala vrednote ravnopravnosti i demokracije. Istospolnim parovima također treba omogućiti registraciju njihove zajednice te osigurati ostvarivanje prava koja proizlaze iz bračne zajednice. Ovom kampanjom podržana je inicijativa za promjenom Obiteljskog zakona u tom smjeru.

ELEMENTI KAMPANJE

Kampanja Ljubav je ljubav obuhvatila je:

Promotivne i edukativne materijale

(jumbo plakati, plakati B2 formata, letci, edukativna brošura, majice,
naljepnice, razglednice, privjesci i tv spot)

Vizualni identitet kampanje osmišljen je tako da šalje pozitivnu poruku najširoj javnosti. Na fotografijama su parovi, neprofesionalni modeli, čime smo htjele/i ukazati na to da su homoseksualne osobe članovi/ice ove zajednice, “ljudi iz susjedstva”, koje svakodnevno susrećemo. Izborom takve fotografije također smo htjele podržati ideju individualnog iskoraka gej osoba iz anonimnosti. Na sve materijale je aplicirana traka duginih boja, jer je zastava duginih boja najpoznatiji simbol LGBT zajednice.

Internet stranica (lori.hr)

Osmišljena je Internet stranica interaktivnog karaktera koja prati tijek kampanje i pruža sve informacije vezane uz nju. Internet stranicom željele/i smo informirati i educirati, ali i dobiti direktnu povratnu informaciju i reakciju javnosti na samu Kampanju. Također, stranica uključuje i informacije o samoj udruzi, njenim projektima, Forum i druga područja vezano za LGBT tematiku. Danas se na LORI stranici mogu naći različiti sadržaji – od samih informacija o projektima i programima udruge, korisnih sadržaja vezanih za LGBT prva u svijetu i psihosocijalnu podršku za psihologe/inje i same LGBTIQ osobe, do vijesti i kolumni LGBTIQ tematike.

Anketa upućena političkim strankama i saborskim zastupnicima/icama

Od političkih stranaka i saborskih zastupnika/ica zatražile/i smo da se putem ove ankete izjasne o tome kakav je njihov stav prema promicanju i zaštiti prava homoseksualnih osoba. Anketa je sadržavala pitanja kao npr. da li će podržati izmjene i dopune Obiteljskog zakona, tj. omogućiti registraciju zajednice osoba istog spola, da li pojedine političke stranke u svojim programima već zastupaju ili namjeravaju zastupati prava homoseksualnih osoba i sl. Rezultati ankete bili su dostupni javnosti, a na osnovi dobivenih rezultata planirale su se daljnje akcije lobiranja.

Izložbe “Protiv homofobije”

Izložba je istakla društvenu i zakonsku poziciju homoseksualnih osoba u Hrvatskoj, te je bila orijentirana na uklanjanje predrasuda i neznanja o homoseksualnosti u Hrvatskoj. Po prirodi, izložba je bila interaktivna, multi-medijalna i dokumentarna. Između predstavnica udruge, otvaranju izložbe u Rijeci prisustvovao je Enrique Aguado Asenjo, predstavnik Europske Komisije, dok je onoj u Zagrebu prisustvovao Hans van den Dool, predstavnik Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u Hrvatskoj.

Konferencija za tisak

Tijekom kampanje organizirane su konferencije za tisak putem kojih smo informirale/i javnost o važnijim zbivanjima vezanim uz kampanju. Mediji igraju važnu ulogu u oblikovanju javnog mijenja, stoga smo smatrale/i da je važno uključiti medije u proces edukacije o civilnom društvu. Očekujemo da ćemo u suradnji s djelatnicama/cima medija informirati hrvatsku javnost o pravima LGB osoba, te doprinijeti prihvaćanju ovih osoba u široj javnosti.

PRAVA HOMOSEKSUALNIH OSOBA SU LJUDSKA PRAVA

Društveni oblici ponašanja i norme, te kategorije poželjnog i nepoželjnog, prirodnog i neprirodnog, kulturno su uvjetovane i odraz su religijskih, znanstvenih i filozofskih koncepcija vladajućih u nekom društvu i tako nisu odraz potreba apsolutno svih pripadnica/ka društva. Često su se kroz povijest u praksi primjenjivale norme i običaji koje danas smatramo nehumanima i neprihvatljivima. Tako stvoreni običaji i norme podložni su promjenama ovisno o trenutačnom političko-socijalnom kontekstu. U današnjem trenutku civilizacijskog razvoja norme ne donose samo moćni, razvili su se parlamentarni i demokratski sustavi, štoviše, razvio se govor o ljudskim pravima, sve veća pažnja se posvećuje zaštiti i promicanju prava manjinskih skupina, jača pravna zaštita osobnih sloboda, te se ističe pravo na različitost. Mijenja se odnos prema svim manjinskim skupinama, pripadnicama/cima druge rase, vjere, spola, seksualne orijentacije..

Suvremena svjetska psihijatrija homoseksualnost i biseksualnost više ne smatra bolešću, odnosno poremećajem. 1973.g. homoseksualnost se izostavlja iz liste mentalnih poremećaja i od tada se smatra prirodnom varijantom seksualne želje i ponašanja. Često se govori o ljestvici čovjekove seksualnosti od isključivo heteroseksualne do isključivo homoseksualne; cijeli taj spektar je prirodna dimenzija ljudske seksualnosti.

S obzirom da je seksualnost prirodna, ne postoji razlog zbog kojeg homoseksualne osobe ne bi imale ista prava kao i heteroseksualne. Seksualna orijentacija spada u samu osnovu ljudskih prava, danas se smatra osnovnim dijelom same osobe.

TV spot Ljubav je ljubav i promotivne materijale možete pogledati i preuzeti ovdje.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top