Mentorski programi LORI: Suzbijanje homo/bi/transfobije u sustavu obrazovanja

Ukratko o mentorskim programima

U okviru kolegija „Rod, seksualnost i identiteti – od opresije do ravnopravnosti“ student/ice imaju priliku sudjelovati u različitim mentorskim programima. U nastavku možete pročitati o mentorskim programima udruge LORI.

Mentorski programi LORI: Suzbijanje homo/bi/transfobije u sustavu obrazovanja

Oba mentorska programa u udruzi LORI bave se područjem suzbijanja homo/bi/transfobije u sustavu obrazovanja. Dok je u prvom programu naglasak na direktnom radu s mladima u srednjim školama, drugi program uključuje zagovaračke aktivnosti.

Tematikom suzbijanja homo/bi/transfobije u sustavu obrazovanja udruga LORI se bavi već 8 godina kroz provedbu različitih projekata i aktivnosti kojima je cilj smanjenje nasilja i diskriminacije mladih LGBTIQ osoba u sustavu obrazovanja.  Ukoliko su počinitelji homofobičnog i/ili transfobičnog nasilničkog ponašanja drugi mladi govorimo o vršnjačkom zlostavljanju (). Homofobično ili transfobično nasilje i/ili zlostavljanje može imati više oblika: fizički, emocionalni, verbalni, seksualni, elektronički (cyber) ili kombinaciju navedenoga.

Homofobično i/ili transfobično nasilje unutar obrazovnih sustava i među mladima prepoznato je od strane relevantnih europskih i međunarodnih aktera kao ozbiljan problem koji zahtjeva pažnju i sustavno rješavanje na svim razinama (od najviših razina vladajućih struktura do individualne razine svakog pojedinca/ke). Dokumenti Vijeća Europe, EU i UN-a prepoznaju da su lezbijke, gejevi, biseksualne, transpolne i interspolne osobe (LGBTI osobe) po osnovi seksualne orijentacije, rodnog identiteta i njegovog izražavanja češće izložene diskriminaciji i nasilju u društvu te u obrazovnom sustavu i među mladima. Istraživanja stavova javnosti i mladih u Hrvatskoj jasno ukazuju na homo/bi/transfobiju u sustavu obrazovanja te na diskriminaciju i nasilje nad LGBT osobama (Hodžić i Bijelić, 2012.; Bagić i Šalaj, 2011.; Bagić i Gvozdanović, 2015.; Kuliš i Petrović, 2018).

Nasilničko ponašanje ostavlja neposredne, ali i dugoročne posljedice na psihosocijalno zdravlje mladih ljudi koji su ga proživjeli, kao i na njihov uspjeh u školovanju te osobni i profesionalni život.

Iako nacionalne politike, programi i inicijative u Hrvatskoj prepoznaju važnost zaštite djece i mladih od zlostavljanja, nedostaju programi, smjernice i regulative koji se izravno odnose na seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet te suzbijanje homo/transfobije u školama. Školski/e djelatnici/ice u pravilu nemaju adekvatna znanja ni vještine suzbijanja i rješavanja ovog društvenog problema, a često su i sami/e pod utjecajem vlastite homo/transfobije. LGBT tematika je u školskim programima potpuno nevidljiva ili se istospolna orijentacija prikazuje u negativnom kontekstu. U školama su mlade LGBT osobe često prisiljene skrivati svoj identitet strahujući od odbacivanja i nasilja, suočavanja s negativnim komentarima od strane učenika/ica i nastavnika/ica, a u slučaju proživljenog nasilja i/ili zlostavljanja nisu poznati i dostupni izvori podrške za ove učenike/ice.  U slučaju proživljenog nasilja u pravilu se učenici/ice ne obraćaju za pomoć nastavnicima/icama i stručnim suradnicima/icama u školi (psiholozi/ginje, pedagozi/ginje i sl.) budući imaju strah da će i ovdje naići na odbacivanje i osudu. Ova populacija je posebno ranjiva budući da u većini slučajeva nema podršku u svojim obiteljima (LORI, 2016.).

U okviru mentorskih programa u LORI studenti/ice će se upoznati s aktualnom problematikom homo/bi/transfobije u obrazovanju, nakon čega će sudjelovati u edukacijskim aktivnostima u srednjim školama ili zagovaračkim aktivnostima vezanim uz suzbijanje homo/bi/transfobije u školama. Cilj programa je upoznavanje studenata/ica s društvenim fenomenom homofobije, diskriminacije, postojećih stereotipa i nasilja nad LGBTIQ zajednicom uz rad na prezentacijskim vještinama. Student/ice će imati priliku predstaviti stečeno teorijsko i praktično znanje aktivnim sudjelovanjem putem održavanja predavanja u srednjim školama ili izlaganjem pred relevantnim akterima po pitanju zaštite ljudskih prava.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top