Sloboda u različitosti.

Jednakost u pravima.

Vijesti

Prvi broj GSG časopisa i u digitalnom izdanju: omaž Smoqui

Prvi broj časopisa za suvremena umjetnička i društvena zbivanja inicijative Građanke svom gradu posvećen prvom izdanju festivala Smoqua a predstavljen na drugoj Smoqui, sad je dostupan i u digitalnom izdanju. Na međunarodnoj umjetničkoj platformi ArtsEverywhere u 1. GSG časopisu možete vidjeti fotografije

Pročitaj više »

Pozivi i najave

E-platforma o LGBTIQ+ temama

U okviru projekta CommonPoint, izrađen je inovativni i lako dostupan materijal za edukaciju stručnjaka/kinja iz područja mentalnog zdravlja, a kako bi se poboljšala usluga kvalitete rada s LGBTIQ+ osobama.

Prijavi se u bazu suradnika/ica

Pozivamo vas da se priključite našoj bazi suradnica/ika u području suzbijanja homofobije, bifobije i transfobije u sustavu obrazovanja i među mladima.

Korisni resursi o LGBTIQ+ temama

U okviru projekta "Podržimo uključivo obrazovanje-gradimo sigurnu budućnost", izrađeni su digitalni resursi o raznim LGBTIQ+ temama za škole, organizacije i mlade.

Poziv na radionicu

Focus on how you can help and benefit your user. Use simple words so that you don't confuse people.

QueerUp Party

Focus on how you can help and benefit your user. Use simple words so that you don't confuse people.

Prijavi se u bazu suradnika/ica

Focus on how you can help and benefit your user. Use simple words so that you don't confuse people.

Aktualni projekti

Zdrave veze (2022. - 2023.)
Projekt “Zdrave veze” je usmjeren na problem nedostatka sadržaja iz domene cjelovite seksualne edukacije (CSE) u kurikulumima škola, neprepoznavanje važnosti istog od strane relevantnih dionika te na stigmu oko CSE koja se temelji na netočnim informacijama.
Više o projektu
Savez za LGBTIQ ravnopravnost na radnom mjestu (2022. – 2023.)
Projekt predstavlja nastavak dosadašnjeg rada u području smanjenja diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i spolnih karakteristika na radnom mjestu, kao i na promicanju pozitivnog i uključivog radnog okruženja za LGBTIQ+ osobe.
Više o projektu
Glasovi mladih za društvene promjene (2022. - 2023.)
Projekt pridonosi izgradnji kapaciteta dviju organizacija civilnog društva (LORI iz Hrvatske i Ljubljana Pride iz Slovenije) za rad s mladima, te je usmjeren unapređenju vještina i znanja LGBTI+ mladih.
Click Here
Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost (2021. - 2023.)
Projekt pridonosi izgradnji kapaciteta OCD-a i obrazovnih ustanova za provedbu edukacije o ljudskim pravima LGBTI osoba i potiče međusektorsku suradnju u provedbi obrazovanja za ljudska prava. Povećava informiranost mladih o građanskom aktivizmu i uključuje ih u rad organizacija civilnog društva.
Više o projektu
Previous slide
Next slide

Podrška za LGBTIQ+ osobe

Psihološka podrška

Osiguravamo besplatno individualno, partnersko ili obiteljsko savjetovanje koje pružaju stručnjakinje upoznate sa specifičnim potrebama LGBTIQ+ osoba.

Peer podrška

Peer podrška uključuje razgovor i savjetovanje među osobama iz iste zajednice ili sa sličnim iskustvom.

Pravna podrška

Pravno savjetovanje provode informirane pravnice te aktivistkinje s dugogodišnjim iskustvom u području LGBTI ljudskih prava.

Smoqua

Kao spoj umjetnosti i aktivizma, Smoqua okuplja umjetnike i umjetnice, aktiviste i aktivistkinje iz Hrvatske i inozemstva s ciljem promoviranja queer i feminističke kulture te propitivanja društvenih predrasuda i „pozivanja“ na njihovo promišljanje.

U tri dana druženja i otvorenog dijaloga u Gradu koji teče, publika može osjetiti i „zaroniti“ u queer i feminističku kulturu kroz: izložbe, panel rasprave i razgovore, radionice, predstave, predstavljanja istraživanja, drag show, performanse, igre i druge interaktivne sadržaje.

ZA PREUZETI

LORI knjižnica

Upoznajte se sa svim dosadašnjim publikacijama i brošurama udruge LORI, a bacite oko i na riznicu queer literature.

Scroll to Top