Panel: “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu: predstavljanje rezultata istraživanja”

Panel “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu: predstavljanje rezultata istraživanja” održat će se 20. siječnja na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, Lepušićeva 6, dvorana A s početkom u 17 sati.

Kroz projekt „LBGTI ravnopravnost na radnom mjestu“, kojeg financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH, prvi je put u Republici Hrvatskoj istraživano područje antidiskriminacijskih politika i praksi na radnom mjestu vezano za LGBTI osobe. Tako će na panelu će biti predstavljeni rezultati: (1) istraživanja među poslodavcima u Republici Hrvatskoj o politikama i praksama vezanima za LGBTI zaposlenike te (2) istraživanja među LGBTI osobama o uvjetima na radnom mjestu.

Rezultate istraživanja među poslodavcima u Republici Hrvatskoj o politikama i praksama vezanima za LGBTI zaposlenike te istraživanja među LGBTI osobama o uvjetima na radnom mjestu predstavit će voditeljica istraživačkog tima doc. dr. sc. Jasminka Juretić. U diskusiji nakon predstavljanja rezultata istraživanja sudjelovat će Goran Selanec, zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te MA Marina Škrabalo iz udruge GONG.

O istraživanju među poslodavcima

Istraživanje među poslodavcima u Republici Hrvatskoj o politikama i praksama vezanima za LGBTI zaposlenike provođeno je tijekom lipnja i srpnja 2016. godine te su sveukupno ispitana 403 pravna subjekta.

Istraživanjem su obuhvaćena velika i srednja poduzeća registrirana u županijskim središtima ili većim gradovima svake županije; zatim tijela javne uprave (državna tijela, tijela državne uprave, jedinice lokalne ili regionalne samouprave, sudovi i pravosudna tijela, agencije i druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima, ustanove, trgovačka društva, udruge, ostale pravne osobe i tijela s javnim ovlastima) te organizacije civilnoga društva s područja Republike Hrvatske.

Poslodavci u Republici Hrvatskoj odgovarali su na pitanja koja se grupiraju u tri glavna područja. Prvi set pitanja odnosio se na: (1) pravilnike i akte te druge, zakonima propisane, mjere kojima poslodavci štite prava i zabranjuju diskriminaciju LGBTI osoba i (2) načine informiranja zaposlenika/ica o tim mjerama. Drugi set pitanja odnosio se na iskustva i procedure prijave kršenja prava i/ili diskriminacije LGBTI osoba, dok je treći set pitanja obuhvatio načine stvaranja tolerantnog okruženja i djelovanja u smjeru zaštite i promicanja prava LGBTI osoba te postupke/mjere/politike kojima poslodavac iskazuje otvorenost prema LGBTI osobama.

O istraživanju među LGBTI osobama

Istraživanje među LGBTI osobama o uvjetima na radnom mjestu provođeno je u periodu od srpnja do rujna 2016. godine. Istraživanju je pristupilo 435 pripadnika/ca LGBT zajednice u Republici Hrvatskoj.U okviru istraživanja među LGBTI osobama naglasak je bio na doživljenim iskustvima na radnom mjestu i ispitivanju nekih stavova LGBTI osoba.

S ciljem prikupljanja informacija iz različitih perspektiva, dio je pitanja bio istovjetan i poslodavcima i LGBTI zaposlenicima/cama. Riječ je o pitanjima koja se odnose na pravilnike/akte kojima poslodavci štite prava i zabranjuje diskriminacija na temelju seksualne orijentacije i/ili spolnog identiteta i/ili izražavanja, postojanje osobe za zaštitu dostojanstva radnika/ica, načine kojima poslodavci izražavaju otvorenost prema LGBTI osobama, programe koji promoviraju raznolikost i uključivost LGBTI osoba u radnom okruženju te na iskustva prijave diskriminacije,uznemiravanja i zlostavljanja.

O projektu „LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu“

Projekt „LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu“ provode Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“, BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju te Udruga Zora u suradnji s udrugama Trans Aid i Zagreb Pride.

Cilj projekta jest ojačati kapacitete udruga za ljudska i radnička prava po pitanju diskriminacije LGBTI osoba na osnovi rodnog identiteta, rodnog izričaja i spolne orijentacije na radnom mjestu te kroz izgradnju međusektorske mreže i implementaciju zagovaračkih modela pridonijeti suzbijanju diskriminacije LGBTI osoba na radnom mjestu i pri zapošljavanju.

Projekt „LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu“ financira Europska unija – Komponenta I IPA 2012 pretpristupnog programa – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, područje: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top