Mentorski program SOS-a: rodno uvjetovano nasilje i nasilje u obitelji

Mentorski program u udruzi SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava bavi se područjem rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u obitelji, mitova o nasilju, zaštiti žena koje su preživjele ili još uvijek proživljavaju nasilje te (ne)reagiranjem društva na problem nasilja u obitelji.

SOS Rijeka bavi se izravnim radom sa žrtvama nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama, ali i edukacijom i prevencijom nasilja kao i osvještavanjem javnosti i javnim zagovaranjem. Okosnica djelovanja SOS-a je psihološko i pravno savjetovalište za žrtve nasilja.

Nasilje u obitelji, uključujući i partnersko nasilje u raznim oblicima intimnih veza (u daljnjem tekstu: nasilje u obitelji), složen je društveni problem, koji zahtijeva djelovanje na različitim područjima u svrhu prevencije i adekvatnog reagiranja. Obilježeno je nastojanjem člana obitelji da uporabom sile, zastrašivanja ili manipulacije uspostavi i održava kontrolu nad drugim članovima obitelji. Najčešće su žrtve nasilja u obitelji djeca, žene, starije osobe i osobe s invaliditetom (Priručnik za žrtve i svjedoke u kaznenom postupku, S.O.S.).

Posebno ga ozbiljnim čini to što podrazumijeva trpljenje nasilja od osoba od posebnog povjerenja i emocionalnog odnosa. Kao jedan od oblika rodno uvjetovanog nasilja, predstavlja povredu temeljnih prava žena u pogledu dostojanstva i jednakosti. Prema Izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, u 2018. godini samo zbog prekršajnog djela nasilja u obitelji prekršajno je prijavljeno 10.272 osoba. Od navedenog broja počinitelja njih 2.434 su recidivisti (24% od ukupnog broja prijavljenih za nasilje), iz čega zaključujemo da je oko 24% žrtava prijavljenog (prekršajnog) obiteljskog nasilja višestruko i/ili dugotrajno izložena nasilju.

Čak 65% oštećenih osoba bilo je ženskog spola, a velik broj počinitelja bili su bračni ili izvanbračni partneri (2.989), odnosno bivši partneri (417). Ovaj broj se dodatno povećava ako se u obzir uzmu osobe koje jesu (ili su bile) u intimnim vezama ili koje se smatraju parovima, ali najčešće ne žive (ili nisu živjele) u zajedničkom kućanstvu (u tim slučajevima radi se o prekršaju iz čl.31. Zakona o ravnopravnosti spolova).

U 2018. je  zabilježeno 3.198 kaznenih djela s elementima nasilja među bliskim osobama (što čini porast od 5,5% u odnosu na 2017. godinu), od čega je 75% žrtava žena.

Navedeni brojevi još su više zastrašujući ako uzmemo u obzir da prema procjenama na 1 prijavljeni slučaj obiteljskog nasilja dolazi 10 neprijavljenih (http://www.sigurnomjesto.hr/rad-na-prevenciji-i-suzbijanju-nasilja/statistika/).

Mentorskim programom SOS-a, studenti/ce će se upoznati s problematikom nasilja nad ženama i nasilja u obitelji kroz edukacijske aktivnosti usmjerene pregledu nasilja u svim njegovim oblicima, metodama nasilnika, posljedicama koje nasilje čini, ne samo pojedincu nego i društvu u cjelini, kroz interaktivne susrete s osobama koje su ga preživjele, mitove o nasilju koje javnost često potiče i posljedično podržava njihovo vjerovanje. Studenti/ce će kao završni, društveno korisni produkt svoga rada te primjenu stečenih znanja, pripremiti i održati izložbu “Komentari s komentarima”, čija je svrha približavanje javnosti problematike nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te će njezin cilj biti prikazati trenutno stanje u društvu po pitanju ove problematike te će sadržavati i razjašnjenja pojedinih mitova o nasilju koji su sveprisutni, ne samo u općoj populaciji nego i kod stručnjaka koji se u svom radu susreću sa žrtvama nasilja.

Podijeli:

Više u Mentorski programi:

Scroll to Top