Živa biblioteka u akciji protiv predrasuda

Projekt “Živa biblioteka u akciji protiv predrasuda” na prostoru Primorsko-goranske županije, ali i Hrvatske, predstavlja inovativni, interaktivni i dosad malo korišten koncept u projektima usmjerenim na promociju i zaštitu ljudskih prava, smanjenje predrasuda te razvoj razumijevanja i tolerancije. Metoda Žive biblioteke predstavlja uspješno sredstvo u promoviranju ljudskih prava, i to na dvostruk način. Njome se pripadnicima i pripadnicama ranjivih, stigmatiziranih skupina koji/e se uključe u akciju pruža prilika za osnaživanje, kao i prilika da, izlazeći iz okvira svoje getoizirane zajednice, postanu aktivni/e sudionici/ice u stvaranju tolerantnijeg društva u kojem se poštuju prava svih građana i građanki. S druge strane otvaranjem dijaloga senzibiliziraju se i informiraju građani/ke koji će posjetiti Živu biblioteku. Osobnim pristupom i iskustvom mijenjaju im se dotadašnji stavovi, smanjuju negativne tenzije i jača empatija prema drugima i drugačijima.

U samoj provedbi razlikujemo dvije skupine sudionika: volontere/ke („ljudi knjige“) te posjetitelje/ice, odnosno „čitatelje/ice“, koji/e mogu „posuditi“ knjigu, tj. izabrati s kojom osobom žele pričati da bi se upoznali/e s tom tematikom. Održavanje Žive biblioteke prate jasna pravila, a tu su i „knjižničari/ke“, volonteri/ke koji/e moderiraju događaj i služe kao most između posjetitelja/ica i osoba koje predstavljaju knjige.

Ciljevi

Osnovni je cilj akcije senzibiliziranje javnosti za razumijevanje i prihvaćanje pripadnika/ica ranjivih društvenih skupina te smanjenje predrasuda i stereotipa u društvu. Specifični ciljevi akcije jesu:

  1. Građanstvo informiranije i senzibiliziranije za probleme s kojima se susreću pripadnici/ice ranjivih skupina u društvu,
  2. Povećana vidljivost pitanja vezanih uz ljudska prava u lokalnoj zajednici,
  3. Veća osnaženost pripadnika/ica ranjivih skupina,
  4. Ojačan kapacitet lokalnih OCD-a na području ljudskih prava,
  5. Unaprjeđenje volonterskih aktivnosti u OCD-ima na području ljudskih prava.

Provedene aktivnosti

1. Identificiranje volontera/ki zainteresiranih za sudjelovanje u Živoj biblioteci u svojstvu „ljudi knjiga“.

Identificiranje volontera/ki provele smo u suradnji s drugim organizacijama i suradnicima/icama, a desetero osoba izabranih za sudjelovanje u Živoj biblioteci u ulozi „ljudi-knjiga“ nosi sljedeće književne naslove: Lezbijka, Gej, Biseksualna osoba, Transrodna osoba, Osoba s invaliditetom, Majka djeteta s poteškoćama u razvoju, Rom, Romkinja, Srpkinja, Beskućnik, Nogometašica, Stand-up komičarka, Bivši/a ovisnik/ica i Veganka.

2. Održavanje edukacije/treninga o provođenju Žive biblioteke

Edukacija o provođenju Žive biblioteke održana je 11. travnja od 12 do 17 sati. Cilj treninga bio je upoznati sudionike/ice s pozadinom i metodom Žive biblioteke, njenim pravilima, načinima ponašanja i vođenja dijaloga i dr. Sudionici/ice edukacije prošli/e su i praktični dio obuke kroz samu vježbu provođenja Žive biblioteke. Edukaciju je vodila Đurđa Živković iz Beograda, osoba sa stečenim kompetencijama u vođenju Žive biblioteke u programu Vijeća Europe 2013. godine i u više navrata i sama sudionica takvog projekta. Treningu je prisustvovalo 16 osoba.

3. Radni sastanci s volonterima/kama u Živoj biblioteci i drugim OCD-ima

Tijekom pripreme akcije održana su i 2 sastanka s volonterima/kama – „ljudima knjigama“ – u svrhu njihovog boljeg usavršavanja za sudjelovanje u samoj akciji Žive biblioteke. Na ovim sastancima razgovarali smo i o mogućim problematičnim situacijama u vezi s pitanjima „čitatelja/ica knjiga“, odnosno građana/ki. Prvi je sastanak održan 21. travnja, uoči održavanja akcije u Hotelijersko-turističkoj školi u Opatiji, i prisustvovalo mu je 12 osoba. Drugi je sastanak održan 11. svibnja, uoči akcije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta, a njemu je prisustvovalo 18 sudionika/ica.

4. Održavanje akcije Žive biblioteke za učenike/ice Hotelijersko-turističke škole u Opatiji

Na akciji Žive biblioteke provedenoj 24. travnja u Hotelijersko-turističkoj školi u Opatiji sudjelovalo je 6 živih knjiga (majka djeteta s poteškoćama u razvoju, beskućnik, Srpkinja, biseksualna, panseksualna i transrodna osoba) i 28 učenika. Učenici su 90 minuta imali priliku čitati knjige, a anonimno ispunjene evaluacije pokazale su izuzetnu korisnost ove metode. Učenicima/icama se najviše svidjela otvorenost, iskrenost i različitost knjiga.

5. Održavanje akcije Žive biblioteke za studente/ice i građanstvo

Živa biblioteka u akciji protiv predrasuda održana je 13. svibnja od 17 do 20 sati na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u učionici F-348.

U akciji je sudjelovalo 10 „ljudi-knjiga“ s 12 književnih naslova (lezbijka, gej, biseksualna osoba, transrodna osoba, osoba s invaliditetom, majka djeteta s poteškoćama u razvoju, Rom, Romkinja, Srpkinja, nogometašica, stand-up komičarka i veganka) te 7 volontera/ki, koji/e su vodili računa o tijeku akcije.

Otprilike 110 osoba posjetilo je Živu biblioteku i na njoj sudjelovalo u svojstvu „čitatelja/ica“, što je premašilo sva naša očekivanja. Građani/ke su pokazali/e veliku zainteresiranost za ovu akciju, zbog čega smo osobito zadovoljne, a također je zanimljiva i činjenica što je mnogo posjetitelja/ica „pročitalo“ više od dvije „knjige“.

Plan promidžbe projekta Živa biblioteka u akciji protiv predrasuda može se pogledati ovdje.

Projekt su financijski podržali/e: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, EEA Grants, Norway Grants, Hil foundation i filia. die frauenstiftung.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top