Aktivna jesen u okviru projekta Humano obrazovanje – odgovorno društvo

U lipnju 2018. godine završena je edukacija o implementaciji programa društveno korisnog učenja koje su nastavnici/e Filozofskog fakulteta i zaposlenice OCD-a stekli znanja o metodi DKU-a te organizaciji i izvođenju nastave putem navedene metode. Projektni tim, uz pomoć stručnih suradnika/ca, je započeo rad na razvoju novog kolegija na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci koji će se početi izvoditi u akademskoj godini 2019./2020. Osim aktivnosti razvoja kolegija, projektni tim čeka aktivna jesen, gdje će članice projektnog tima predstaviti projekt na 1. Europskoj konferenciji o DKU u visokom obrazovanju koja će se održati u Madridu, a uspostavljena je i suradnja sa Sveučilištem u Amsterdamu gdje se planira studijski posjet u studenom, a radi upoznavanja s najboljim praksama provođenja ove vrste obrazovnih programa.

Program društveno korisnog učenja podrazumijeva uključivanje studenata/ica u rad organizacija civilnog društva tijekom studiranja čime će se omogućiti da studenti/ice već za vrijeme studija steknu praktična iskustva te se uključe u izravne aktivnosti za rješavanje potreba lokalne zajednice. Studenti/ice Sveučilišta u Rijeci usvojit će i produbiti znanja vezana uz društveno važnu tematiku kojom se bave udruge LORI, PaRiter i SOS (rad s ranjivim skupinama: žrtve nasilja, spolne i rodne manjine) te će razviti konkretne vještine za rad u ovom području. Na taj će način zainteresirani studenti/ice moći razviti kompetencije za praktičnu primjenu teorijskog znanja stečenog na fakultetu kroz angažman u navedenim organizacijama. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“ formirao se na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine te je financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top