Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo

Nositeljska organizacija: Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”
Partneri: Zagreb Pride i Trans Aid – Udruga za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih osoba

Projekt “Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo” zajedno provode Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Zagreb Pride i Trans Aid. Projekt traje 18 mjeseci (od studenog 2015. do svibnja 2017. godine). U izradi plana projekta, svaka partnerska organizacija primijenila je svoja specifična znanja – iskustvo LORI u organiziranju javnih akcija, kampanja i edukacija, iskustvo Zagreb Pride-a u javnom zagovaranju i uspostavljenu suradnje s javnim institucijama, kao i Trans Aid-ovo poznavanje trans prava, koja zahtijevaju posebnu pozornost u Hrvatskoj.

Opći cilj ovog projekta je smanjenje homofobije i transfobije, te izgradnja tolerantnog i uključivog društva u Hrvatskoj.

Posebni ciljevi uključuju 5 područja:

 1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za zaštitu ljudskih prava;
 2. Poboljšanje zaštite ljudskih prava LGBT osoba, s naglaskom na status transrodnih osoba;
 3. Smanjenje homo/bi/transfobije i vršnjačkog nasilja nad LGBTI mladima u školama;
 4. Osnaživanje i informiranje LGBTI zajednice;
 5. Stvaranje pozitivnog i uključivog okruženja za LGBTI osobe.

Ciljne grupe:

 1. Organizacije civilnog društva za zaštitu ljudskih prava (osobito LGBT);
 2. relevantna ministarstva;
 3. institucije za suzbijanje diskriminacije;
 4. zdravstveni/e stručnjaci/kinje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje;
 5. nastavnici/ice, stručni/e suradnici/ice i učenici/ice srednjih škola;
 6. policija;
 7. LGBTI populacija i
 8. šira javnost

Aktivnosti projekta grupirane su u 4 glavne skupine, od kojih se svaka odnosi na specifične ciljeve i ciljne skupine:

1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za zaštitu ljudskih prava

U sklopu ove komponente omogućit će se organizacijama za zaštitu prava LGBT osoba sudjelovanje na modularnom treningu o vođenju volontera/ki čime će se povećati njihov kapacitet za provođenje volonterskih programa kao i pružiti mentorstvo u istom. Također, sve partnerske organizacije bit će obučene i za provođenje treninga policijskih službenika/ica o LGBT tematici što će uvelike doprinijeti njihovoj stručnosti u provođenju edukacija.

2. Zaštita ljudskih prava LGBTI osoba i podizanje svijesti među donositeljima odluka i unutar šire javnosti

Ovaj dio obuhvaća niz aktivnosti s ciljem senzibiliziranja i informiranja javnosti kao npr. nacionalnu kampanju, panel rasprave u 7 gradova te okrugli stol sa stručnjacima/kinjama i predstavnicima/icama institucija za suzbijanje diskriminacije, ministarstava i sl. na temu prava transrodnih i rodno varijantnih osoba.
Provest će se i dvije edukacije stručnjaka/kinja: trodnevni seminar za psihologe/ginje i psihijatre/ice te trening policijskih službenika/ica u Zagrebu i Rijeci. Osim ovih javnih događanja, projekt obuhvaća i praćenje i izvješćivanje o provedbi Zakona o Životnom partnerstvu, nadzor i praćenje pravnih postupaka i zagovaranje poboljšanja pravnih i medicinskih propisa vezanih uz trans osobe, istraživanje o postupku pravnog priznanja roda, izradu preporuka vezano uz pravno priznanje roda te izradu samog nacrta Zakona o rodnom identitetu.

3. Suzbijanje homo/bi/transfobije u školama

Suzbijanju homo/bi/transfobije u školama doprinijet će se na nekoliko načina, radeći s različitim korisnicima/icama u sustavu obrazovanja. Održat će se predavanja za učenike/ice srednjih škola u Rijeci te održati seminar za nastavnike/ice i stručne suradnike/ice u školama koji će se baviti LGBT problematikom i homo/bi/transfobijom u obrazovanju. Također, školsko osoblje će se infomirati o Smjernicama za suzbijanje homofobije i transfobije te vršnjačkog nasilja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta u školama te će projekt obuhvatiti i zagovaračke aktivnosti vezano uz ovu temu. Kroz osnivanje grupe podrške u školama u Zagrebu i Rijeci osigurat će se i podrška za same LGBT učenike/ice.

4. Osnaživanje LGBTIQ zajednice te pružanje psihosocijalne i pravne podrške LGBTIQ osobama

Niz aktivnosti doprinijet će osnaživanju i informiranju same LGBT zajednice u Hrvatskoj – radionice za LGBTIQ zajednicu, psihološko i peer savjetovanje, grupe podrške za TIRV (trans*, inter* i rodno varijantne) osobe te pružanje pravne podrške i zastupanja. Sve ove aktivnosti bit će dostupne u Rijeci i Zagrebu. Također, bit će izrađene i Smjernice o životnom partnerstvu i istospolnim obiteljima.

Projekt „Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo“ je vrijedan 143.383,00 Eura, a 90% vrijednosti projekta financirano je od strane Europske unije te sufinancirano od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt “Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo“ – Komponenta I IPA 2012 pretpristupnog programa – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, područje: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top