Zahtjev za dostavu ponude: Psiholozi/ginje i facilitatori/ice grupa podrške za trans osobe

Naziv nabave: Psiholozi/ginje i facilitatori/ice grupa podrške za trans osobe
Broj nabave: 02

OPIS POSLOVA

UVOD

Projekt “Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo” zajedno provode Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Zagreb Pride i Trans Aid. Projekt traje 18 mjeseci (od studenog 2015. do svibnja 2017. godine) s ciljem smanjenja homofobije i transfobije te izgradnje tolerantnog i uključivog društva.

U nastavku slijedi opis četiri aktivnosti (2 aktivnosti u Rijeci i 2 aktivnosti u Zagrebu) za koje je potrebna stručna osoba:

RIJEKA – Opis traženih usluga

Aktivnost 1. – Psihološko i peer savjetovanje, Organiziranje radionica za LGBTIQ zajednicu, Seminar za psihologe/ginje i psihijatre/ice, Pružanje podrške LGBT učenicima/icama

1.1. Opis aktivnosti

1.1.1. Psihološko i peer savjetovanje
Psihološki centar namijenjen je pružanju podrške LGBTIQ osobama svih dobnih skupina, te nudi individualnu psihoterapiju/savjetovanje, partnersku psihoterapiju/savjetovanje, obiteljsko savjetovanje i grupnu psihoterapiju/savjetovanje. Teme kojima se psihološki centar bavi su: coming out, pomoć u preispitivanju vlastitog spolnog/rodnog identiteta ili spolne orijentacije, partnersko savjetovanje, nošenje sa stresom, diskriminacijom ili nasiljem itd. Kao dodatni izvor podrške, LGBTIQ osobama bit će osigurano savjetovanje stručnjaka/kinje – psihologa/ginje i organizirana peer podrška.

1.1.2. Radionice za LGBTIQ zajednicu
Cilj provođenja radionica je osnaživanje LGBTIQ zajednice a radionice će se baviti temama vezanim uz psihosociijalno zdravlje LGBTIQ osoba.

1.1.3. Seminar za psihologe/ginje i psihijatre/ice
Trodnevni seminar namijenjen je edukaciji 25-30 psihologa/ginja i psihijatara/ica s područja Hrvatske. Cilj seminara je informirati i educirati stručnjake/kinje za kvalitetniji i profesionalniji rad s LGBT populacijom. Seminar obuhvaća sljedeće teme: specifične potrebe LGBT populacije; psihoterapija i odnos s LGBT klijentima/cama; stres manjine; coming out i internalizirana homo/bi/transfobija; spol, rod i transrodnost; zdravstvene potrebe i psihološko zdravlje TIGV osoba i dr.

1.1.4. Pružanje podrške LGBT učenicima/icama
Osnivanje vršnjačke grupe podrške odlična je metoda uspostavljanja „sigurnog prostora“; kroz razgovor i dijeljenje iskustava LGBT učenici/ice postat će otvoreniji/e o problemima s kojima se susreću zbog svoje seksualnosti i/ili rodnog identiteta. S druge strane, učenici/ice koji/e nisu LGBT steći će bolje razumijevanje problema svojih LGBT vršnjaka/kinja i prijatelja/ica.

1.2. Opis zadatka

 • pružanje usluga savjetovanja LGBT osobama, obiteljima i roditeljima (u psihološkom centru, od siječnja 2016. do svibnja 2017., jednom tjedno)
 • organiziranje dvije radionica iz područja psihosocijalnog zdravlja za LGBTIQ zajednicu
 • nadzor nad peer savjetnicima/icama
 • organiziranje vršnjačkih grupa podrške za LGBT učenike/ice (1 u Rijeci i 1 u Zagrebu)
 • organiziranje seminara za psihologe/ginje i psihijatre/ice (u Rijeci, izrada programa i tema)
 • izrada izvještaja o provedenim aktivnostima (na engleskom jeziku) i vođenje dokumentacije

Aktivnost 2. – Grupe podrške za trans i rodno varijantne osobe

2.1. Opis aktivnosti
Teme kojima će se grupa podrške baviti su dostupnost adekvatne zdravstvene njege, pravno priznanje roda, proces promjene imena, nošenje s depresijom, obiteljski problemi, identiteti, tjelesne odrednice, sram, diskriminacija, intima itd.

2.2. Opis zadatka

 • facilitacija minimalno 6 sastanaka grupe podrške u Rijeci
 • izrada izvještaja o provedenim aktivnostima (na engleskom jeziku) i vođenje dokumentacije

ZAGREB – Opis traženih usluga

Aktivnost 3. – Psihološko i peer savjetovanje, Organiziranje radionica za LGBTIQ zajednicu, Savjetovanje vezano za temu istospolnih obitelji

3.1. Opis aktivnosti

3.1.1. Psihološko i peer savjetovanje
Psihološki centar namijenjen je pružanju podrške LGBTIQ osobama svih dobnih skupina, te nudi individualnu psihoterapiju/savjetovanje, partnersku psihoterapiju/savjetovanje, obiteljsko savjetovanje i grupnu psihoterapiju/savjetovanje. Teme kojima se psihološki centar bavi su: coming out, pomoć u preispitivanju vlastitog spolnog/rodnog identiteta ili spolne orijentacije, partnersko savjetovanje, nošenje sa stresom, diskriminacijom ili nasiljem itd. Kao dodatni izvor podrške, LGBTIQ osobama bit će osigurano savjetovanje stručnjaka/kinje – psihologa/ginje i organizirana peer podrška.

3.1.2. Radionice za LGBTIQ zajednicu
Cilj provođenja radionica je osnaživanje LGBTIQ zajednice a radionice će se baviti temama vezanim uz psihosociijalno zdravlje LGBTIQ osoba.

3.1.4. Pružanje podrške LGBT učenicima/icama

Osnivanje vršnjačke grupe podrške odlična je metoda uspostavljanja „sigurnog prostora“; kroz razgovor i dijeljenje iskustava LGBT učenici/ice postat će otvoreniji/e o problemima s kojima se susreću zbog svoje seksualnosti i/ili rodnog identiteta. S druge strane, učenici/ice koji/e nisu LGBT steći će bolje razumijevanje problema svojih LGBT vršnjaka/kinja i prijatelja/ica.

3.1.3. Savjetovanje vezano za temu istospolnih obitelji

Osim savjetovanja samih parova u sklopu projekta izradit će se i Smjerice za životno partnerstvo i istospolne obitelji za koje će se koristiti savjeti stručnjaka/kinje – psihologa/ginje.

3.2. Opis zadatka

 • pružanje usluga savjetovanja LGBT osobama, obiteljima i roditeljima (u psihološkom centru, od siječnja 2016. do svibnja 2017., jednom tjedno)
 • organiziranje dvije radionica iz područja psihosocijalnog zdravlja za LGBTIQ zajednicu
 • nadzor nad peer savjetnicima/icama
 • pomoć u organiziranju vršnjačke grupe podrške za LGBT učenike/ice u Zagrebu
 • savjetovanje istospolnih parova oko obiteljske tematike i pružanje savjeta udrugama na projektu oko izrade Smjerica za životno partnerstvo i istospolne obitelji
 • izrada izvještaja o provedenim aktivnostima (na engleskom jeziku) i vođenje dokumentacije

Aktivnost 4. – Grupe podrške za trans i rodno varijantne osobe

4.1. Opis aktivnosti
Teme kojima će se grupa podrške baviti su dostupnost adekvatne zdravstvene njege, pravno priznanje roda, proces promjene imena, nošenje s depresijom, obiteljski problemi, identiteti, tjelesne odrednice, sram, diskriminacija, intima itd.

4.2. Opis zadatka

 • facilitacija minimalno 15 sastanaka grupe podrške u Zagrebu
 • izrada izvještaja o provedenim aktivnostima (na engleskom jeziku) i vođenje dokumentacije

5. PROFIL STRUČNJAKA/KINJE

5.1. Psihološko savjetovanje i organiziranje radionica

 • završen diplomski ili postdiplomski studij psihologije (za Rijeku i Zagreb)
 • upisana ili završena edukacija za psihoterapiju (za Zagreb)
 • min. 3 godina iskustva rada s LGBT osobama (psihoterapija, savjetovanje) (za Rijeku i Zagreb)
 • iskustvo u organiziranju radionica iz područja psihosocijalnog zdravlja za LGBTIQ zajednicu (za Rijeku i Zagreb)
 • posjedovanje stručnog znanja vezanog uz specifične probleme LGBT osoba (za Rijeku i Zagreb)
 • posjedovanje znanja o funkcioniranju i provedbi peer savjetovanja (za Rijeku i Zagreb)
 • iskustvo u organizaciji seminara (za Rijeku)
 • iskustvo rada s LGBT mladima (za Rijeku i Zagreb)
 • znanje i stručnost o problematici istospolnih obitelji (za Zagreb)

5.2. Grupe podrške za trans i rodno varijantne osobe (za Rijeku i Zagreb)

 • završen diplomski ili postdiplomski studij psihologije
 • min. 5 godina iskustva rada s TIRV osobama (psihoterapija, savjetovanje)
 • iskustvo u organizaciji i vođenju grupa podrške

6. LOKACIJA I TRAJANJE

Početak posla: siječanj 2016.
Završetak posla: svibanj 2017.
Mjesto obavljanja posla: Prostorije LORI u Rijeci i Zagreb Pride-a i Trans Aid-a u Zagrebu.

Ponuditelji/ice mogu dostaviti ponude za jednu, više ili sve četiri aktivnosti, ovisno o njihovim sposobnostima i stručnosti. Rok za dostavu ponuda je 4.1.2016. Ponudu možete dostaviti e-mailom na Lezbijsku organizaciju Rijeka „LORI“.

Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“
Tel/fax: 051 212186, Mob: 091 5934133 ili 091 4934133
E-mail:
Web: lori.hr, FB: Udruga Lori
OIB: 01267568124
Žiro račun: Privredna banka Zagreb, HR6123400091117014659

Dokument nabave možete preuzeti ovdje.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top