Procjena potreba LGBTQ populacije u Hrvatskoj

Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ provela je 2006.g. projekt „Procjena potreba LGBTQ zajednice“ .

Glavni cilj projekta bio je dobiti uvid u potrebe LGBTQ populacije u Hrvatskoj, te na temelju rezultata istraživanja kreirati preporuke i strategije za daljnje djelovanje.

Svrha projekta bila je ukazati na specifične potrebe populacije, na važnost i značaj pojedinih potreba te na razinu prepoznavanja ovih potreba ili pak njihovog zanemarivanja i/ili ignoriranja.

Iako rezultati istraživanja predstavljaju važan doprinos ovom području, procjena potreba LGBTQ populacije svakako traži jedan opsežniji pristup i kontinuirani rad, kao i brojnija istraživanja (s obzirom na pojedina područja, međusobnu različitost i specifičnost potreba unutar LGBTIQ populacije, te u odnosu na različite potrebe populacije).

Istraživanjem smo obradili dva područja:

  1. Svakodnevni život LGBT osoba (pitanje coming out, psihofizičko zdravlje, prihvaćenost i okolina, diskriminacija, nasilje i dr.)
  2. Procjenu aktivnosti/programa udruga i inicijativa u Hrvatskoj (informiranost, procjena kvalitete i koliko programi zadovoljavaju potrebe LGBTIQ zajednice, sugestije za unaprjeđenje programa i dr.)

Istraživanje se provelo anketnim upitnikom koji je sadržavao pitanja koja se tiču potreba LGBTIQ zajednice. Upitnik je bio namijenjen LGBTIQ osobama, a distribuirao se osobno, putem web stranice, poštanskim putem, te je bio dostupan u udrugama koje se bave LGBTIQ pitanjima. Upitnik je bio dostupan za ispunjavanje tijekom srpnja, kolovoza i prve polovice rujna 2006. godine, a nakon toga slijedila je analiza dobivenih rezultata prikupljenih upitnikom.

Projekt „Istraživanje potreba LGBTQ zajednice“ je prvo istraživanje u Republici Hrvatskoj koje se bavilo ispitivanjem potreba ove zajednice. Time se po prvi put dobio jasan i točan uvid u stanje same zajednice i njihove specifične potrebe. Područje ispitivanja koje je obuhvaćeno istraživanjem je široko, te ispituje potrebe u gotovo svim segmentima društvenog i privatnog života LGBTQ osoba. Na taj način omogućena je  usporedba različitih segmenata života LGBTQ osoba, te je vidljivo koje potrebe su relativno zadovoljene i koje to nisu. Ovakav pregled stanja LGBTQ zajednice omogućuje ciljano kreiranje daljnjeg plana aktivnosti udruga utemeljenog na potrebama čitave zajednice, a ne samo jednog, aktivno uključenog, dijela te zajednice.

Projekt je financijski podržao COC, Netherlands.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top