Obitelj bez predrasuda

Kampanja za prihvaćanje i smanjenje diskriminacije prema pripadnicama/cima seksualnih i rodnih manjina u obitelji

S ciljem informiranja i senzibiliziranja roditelja/obitelji za bolje razumijevanje i prihvaćanje lezbijki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih, transeksualnih i queer osoba (LGBTIQ) u svojim primarnim sredinama, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” 2007. godine provodi Kampanju za prihvaćanje i smanjenje diskriminacije prema pripadnicama/cima seksualnih i rodnih manjina u obitelji.

Ovim projektom želja nam je istaknuti probleme s kojima se LGBT osobe susreću u svojim obiteljima, povećati svjesnost članica/ova obitelji i roditelja o potrebama LGBT osoba, potaknuti veću prihvaćenost ovih osoba u obitelji kao i utjecati na bolju osnaženost samih LGBT osoba. Projekt omogućuje roditeljima i ostalim članicama/ovima obitelji LGBTIQ osoba dostupnost informacijama vezanim uz LGBTIQ tematiku, doprinosi i povećanju razumijevanja za LGBTIQ osobe te smanjenju predrasuda i diskriminacije prema pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina od strane njihovih obitelji. Dugoročno gledano, projekt ima za cilj smanjenje homo/bi/transfobije, kako u obitelji, tako i u društvu, te promicanje ljudskih prava LGBT osoba.

Kampanja je obuhvatila sljedeće aktivnosti:

  • dva istraživanja; jedno provedeno među LGBTIQ zajednicom u svrhu ispitivanja njihovog iskustva s prihvaćenosti u obitelji; drugo među roditeljima/skrbnicima (provedeno na nacionalnom uzorku) kako bi ispitali njihove stavove, informiranost i prihvaćanje LGBT osoba.
  •  izradu i distribuciju edukativno promotivnog materijala (otvoreno pismo u dnevnim novinama, letci, brošure, publikacija)
  • kreiranje interaktivne web stranice s ciljem informiranja i pružanja podrške pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina te samoj obitelji, s naglaskom na roditelje i/ili skrbnike-ce.
  • radionice na temu Samoprihvaćanje, Internalizirana homofobija i Coming out u svrhu samoosnaživanja zajednice, a s ciljem izravnijeg komuniciranja i osvještavanja korisnica/ka o problematici Coming outa.
  •  Forum kazališne predstave, u Rijeci, Puli i Zagrebu, u suradnji s  udrugom Alarm.

1. Istraživanje među pripadnicama i pripadnicima seksualnih i rodnih manjina o prihvaćenosti u vlastitoj obitelji

Istraživanje je provedeno putem upitnika koji se distribuirao osobno ispitanicima/ama te udrugama u papirnatom obliku, a za ispunjavanje u elektronskom obliku bio je dostupan na Internet stranicama udruga koje se bave pitanjima LGBTIQ populacije.

Ciljevi istraživanja bili su:

– Utvrditi sociodemografsku strukturu ispitanika/ica kao i njihovih roditelja
– Ispitati potrebu i važnost coming outa unutar obitelji
– Upoznati iskustva  LGBTQ osoba prilikom coming outa, s posebnim naglaskom na roditelje
– Utvrditi prve reakcije članova/ica obitelji na saznanje o seksualnoj orijentaciji i/ili rodnom/spolnom identitetu osobe
– Utvrditi postojanje različitih oblika nasilja kao i ponašanja nakon coming outa

2. Istraživanje o stavovima građana i građanki Hrvatske prema članovima/cama obitelji ukoliko bi oni/e bili/e pripadnici/ce seksualnih i rodnih manjina

Istraživanje je provedeno u suradnji s agencijom za istraživanje tržišta i javnog mnijenja PULS d.o.o., metodom telefonskog intervjua uz korištenje CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) sustava na uzorku punoljetnih građana Republike Hrvatske.

Ciljevi istraživanja bili su:

– Utvrditi sociodemografsku strukturu ispitanika/ica
– Utvrditi upoznatost ispitanika/ca s pojmovima lezbijka, gej muškarac, biseksualna, transrodna i transeksualna osoba te da li oni osobno poznaju pripadnicu ili pripadnika neke od tih manjina.
– Ispitati stavove ispitanika/ca u slučaju kada bi njihovo dijete bilo pripadnik ili pripadnica seksualne ili rodne manjine
– Analizirati razlike u stavovima s obzirom na sociodemografske karakteristike, regiju iz koje dolaze te s obzirom na to žive li u urbanim ili ruralnim sredinama

3. Edukativni materijal i literatura

Otvoreno pismo roditeljima/skrbnicima i članovima/cama obitelji LGBTIQ osoba
Kako bismo potaknuli prihvaćanje LGBT osoba u obitelji te senzibilizirali javnost, a i učinili vidljivim neprihvaćenost i diskriminaciju LGBT osoba u obitelji, LGBTIQ zajednici upućen je poziv za prikupljanje otvorenih pisama na temu: „Što biste poručili svojim roditeljima/skrbnicima kako bi potakli njihovo veće razumijevanje i prihvaćanje“. Pisma su objavljena u dnevnim novinama i na internet stranici kampanje Obitelj bez predrasuda.

Letak (informiranje i promocija Kampanje Obitelj bez predrasuda)
Letak sadrži informacije o Kampanji i njenim aktivnostima, rezultate istraživanja o nasilju prema LGBT osobama u njihovim obiteljima i sl. te Otvorena pisma LGBT osoba u kojima se oni obraćaju svojim roditeljima i iznose svoja razmišljanja i potrebe.

Brošura Razumjeti i podržati – prihvaćanje seksualnih i rodnih manjina u obitelji

Brošura sadrži opće informacije o seksualnim i rodnim manjinama, homo/bi/transfobiji i njenim učincima, progovara o nasilju nad pripadnicima seksualnih i rodnih manjina te nasilju i diskriminaciji u obitelji. Daljnji tekstovi govore o internaliziranoj homo/bi/transfobiji, samoprihvaćanju te ekstenzivno obrađuju temu coming outa, s naglaskom na osobna iskustva roditelja/obitelji te s druge strane samih LGBT osoba.
Osim ovih informacija, brošura nudi listu korisne literature i izvora informiranja za sve one koji žele više informacija. Također, donosi i pregled svih LGBT udruga i grupa te popis psiholoških savjetovališta za LGBTIQ osobe te članove/ice njihovih obitelji u Hrvatskoj.

Brošuru Razumjeti i podržati možete preuzeti ovdje.

Publikacija Prihvaćanje pripadnica i pripadnika seksualnih i rodnih manjina u obitelji – rezultati istraživanja

Publikacija donosi rezultate istraživanja provedenih u Hrvatskoj u sklopu Kampanje. Rezultati istraživanja pokazuju stvarno stanje prihvaćenosti LGBT osoba u vlastitim obiteljima te stavove građana/ki u Hrvatskoj ukoliko bi njihova djeca bila homo/biseksualne orijentacije, transrodna ili transeksualna te u ovom smislu ističu u kom smjeru se mora mijenjati društveni, politički i institucionalni kontekst kako bi mogli govoriti o poštivanju ljudskih prava ovih osoba.

Publikacija je posebno vrijedan doprinos znanstvenim istraživanjima u Hrvatskoj budući su ovo prva istraživanja ove vrste provedena kod nas.

Publikaciju možete preuzeti ovdje.

4. Internet stranica posvećena problematici prihvaćanja LGBTIQ osoba u vlastitim obiteljima (www.obitelj-bez-predrasuda.info, op.a. stranica više nije aktivna)

U sklopu projekta osmišljena je, kreirana i postavljena nova Internet stranica. Stranica sadrži brojne tekstove koji pružaju sve potrebne informacije o seksualnim i rodnim manjinama, procesu coming outa te kako roditelji i bliske osobe mogu pomoći LGBTIQ osobama i lakše se nositi s postojećom diskriminacijom. Osim informacija namijenjenih, ne samo LGBTQ osobama i roditeljima, već i široj javnosti, stranica pruža LGBTQ osobama i roditeljima LGBTQ osoba prostor na kojem mogu podijeliti svoja iskustva, prenijeti poruku, napisati otvoreno pismo roditeljima ili djetetu/članu-ici obitelji te dobiti potrebne savjete od stručnih osoba.

5. Radionice

Radionica „Internalizirana homofobija“
Cilj radionice bio je kroz vježbe ustanoviti što se s nama događa s obzirom na Internaliziranu homofobiju. Radionica je osmišljena i provedena interaktivno, kroz niz vježbi koje su uključivale sudionike/ice u potpunosti te se nakon svake vježbe povela diskusija. Glavno očekivanje sudionica/ka je bilo – prepoznati ono što se događa u nama kod internalizirane homofobije.
Radionicu su održale psihologinje Snježana Božić i Jasminka Juretić.

Radionica Samoprihvaćanje
Glavni cilj radionice bio je razumijevanje koncepta samoprihvaćanja koji je osnovni preduvjet za coming out. Sam koncept samoprihvaćanja bio je gradiran od lagane neugode do krajnjeg neprihvaćanja te se promatrao s kognitivnog, emocionalnog i ponašajnog aspekta. Sudionice su najčešće izjavljivale o sljedećim emocijama, koje su vezane uz neprihvaćanje: stres, tjeskoba, nelagoda, nervoza, nemir, tuga, strah i dr. Najviše spominjani ponašajni obrasci vezani uz neprihvaćanje jesu izbjegavanje, ignoriranje, depresija i bijeg. S kognitivnog aspekta dobiven je velik broj različitih misli koje su svojstvene svakoj sudionici ponaosob. Sudionice smatraju da su bolje naučile prepoznati  i razumjeti emocije i ponašanja koja su vezana uz samoprihvaćanje.
Radionicu su vodile psihologinje Snježana Božić i Jasminka Juretić.

Radionica Coming out
Na radionici smo govorile/i o fazama procesa coming outa, fazama roditelja kod prihvaćanja seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta svog djeteta te preporukama o tome kako se najbolje nositi s ovim procesom. Radionica je ocjenjena od sudionika/ica kao vrlo korisna te od velikog zanimanja. Sudionici/ce su naveli/e kako ih je radionica osnažila i pružila im mehanizme samoosnaživanja.
Radionicu su vodile Danijela Almesberger (LORI koordinatorica) i psihologinja Snježana Božić.

6. Forum kazališne predstave „Hoće li biti drugačije kad im kažem da sam gej?“

U suradnji s udrugom Alarm iz Rijeke održane su tri forum kazališne predstave „Hoće li biti drugačije kad im kažem da sam gej?“. Predstava govori o tematici coming outa (otvorenog progovaranja o svojoj homo/biseksualnosti, transrodnosti ili transeksualnosti) u različitim životnim sredinama, u obitelji, školi, među prijateljima, itd., što je, zbog prisutne homo/bi/transfobije, jedna od najvećih teškoća za LGBTIQ populaciju. Prva predstava održana je u Rijeci, zatim u Puli i Zagrebu.

Forum kazališne predstave predstavljaju poseban oblik interaktivnog scenskog izričaja u kojem publika dobiva priliku svojim intervencijama utjecati na zbivanja na sceni.

Kampanju za prihvaćanje i smanjenje diskriminacije prema pripadnicima/icama seksualnih i rodnih manjina u obitelji su financijski podržali Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Global Fund for Women.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top