Trening – Kompas: ljudska prava

Nositeljska organizacija: StepEurope (Finska)

Partneri: Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” (Hrvatska), Mozaiq (Rumunjska), Human Rights &EqualitiesCharnwood – HREC (UK), KekpaDiek (Grčka), IFALL – IntegrationFörAlla (Švedska) i ASAP Europe (Italija)

Trening – Kompas: ljudska prava je Erasmus+ projekt namijenjen edukaciji osoba zainteresiranih za ljudska prava i osoba koje educiraju mlade o ljudskim pravima.

Osmodnevni trening organiziran je od strane OCD-a StepEurope i održan je u Kaarini (Finska) od 20. do 28. ožujka 2016. godine. Trening je okupio 28 sudionika/ica iz 7 Erasmus+ programskih zemalja (Finska, Švedska, Italija, Grčka, Rumunjska, UK i Hrvatska), tim od 4 trenera/ica i stručnjaka/kinja i 3 člana/ice zadužena/e za logističku i organizacijsku podršku.

Središnja aktivnost projekta je trening o služenju metodama i organiziranjem aktivnosti opisanim u ‘Kompas –Priručniku za obrazovanje mladih o ljudskim pravima’ Vijeća Europe.

Trening se temelji na metodama neformalnog učenja, uključujući rad u malim grupama, team-building aktivnosti, multimedijske prezentacije, igranje uloga i socijalno kazalište. Najviše će biti korištene obrazovne metode Vijeća Europe, osobito one predviđene Kompas priručnikom.

Osnovni cilj projekta je popularizirati obrazovanje o ljudskim pravima pri radu s mladima, osobito s namjerom suprotstavljanja nedavnom jačanju ksenofobije i neprijateljstva spram tražitelja azila, izbjeglica i migranata u Europi.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Analizirati dobre prakse pri edukaciji o ljudskim pravima u partnerskim zemljama
  • Razmijeniti iskustva s izazovima za ljudska prava u partnerskim zemljama, osobito vezanim uz pitanja migranata i azila
  • Razviti sposobnosti sudionika/ica u odgoju i obrazovanju mladih o ljudskim pravima
  • Osposobiti sudionike/ice u korištenju Kompas priručnika
  • Ojačati suradnju između partnerskih organizacija

Glavni rezultati projekta jesu razvijene sposobnosti sudionika/ica u facilitaciji aktivnosti namijenjenih obrazovanju za ljudska prava i ojačani kapaciteti partnerskih organizacija. Nadalje, trening će imati i daljnji učinak koji će se odraziti u organizaciji lokalnih projekata i aktivnosti od strane sudionika/ica u svojim zemljama.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top