Sažetak projekta „Za škole bez homofobije, transfobije i predrasuda“

S ciljem smanjenja svih oblika nasilja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta među mladima i u obrazovnim ustanovama udruge Zagreb Pride i LORI pokrenule su projekt Za škole bez homofobije, transfobije i predrasuda. Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih Vlade Republike Hrvatske a provodi se od studenog 2015. do listopada 2016. godine.

Projekt uključuje nekoliko aktivnosti namijenjenih mladima u svrhu njihove edukacije i razvijanja tolerancije, tribinu u svrhu ukazivanja javnosti na učinke homofobije i transfobije u obrazovanju kao i izgradnju kapaciteta organizacija provoditeljica.

Predavanja za učenike/ice srednjih škola (2. ili 3. razred) imaju važan cilj informiranja učenika/ica o tematici spolnih i rodnih manjina kao i suzbijanju nasilja i/ili zlostavljanja na osnovu spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta. Program predavanja komplementaran je nastavnom planu zdravstvenog odgoja i to u modulima Prevencija nasilničkog ponašanja i Spolno/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje. Projekt uključuje najmanje 6 predavanja za oko 120 učenika/ica srednjih škola na području Primorsko-goranske županije i Grada Zagreba. Plakat za promicanje jednakopravnosti i tolerancije bit će u 100 primjeraka distribuiran srednjim školama, fakultetima, učeničkim domovima te mjestima koja okupljaju djecu i mlade u Rijeci i Zagrebu, te nekoliko većih gradova u PGŽ. Živa biblioteka je metoda koja na direktan način djeluje na suzbijanju diskriminacije i predrasuda. Živa biblioteka funkcionira baš kao i obična – čitatelji/ice dolaze posuditi „knjige“, no postoji jedna razlika: knjige u Živoj biblioteci su ljudska bića, a „knjige“ i „čitatelji/ice“ ulaze u osobni dijalog. Konkretnije, „knjige“ su pripadnici/ice ranjivih skupina koji/e se često suočavaju s predrasudama i stereotipima, te su često žrtve diskriminacije i/ili socijalne isključenosti. Stoga se, uspostavljanjem konstruktivnog dijaloga između sudionika/ica i „ljudi-knjiga“, odnosno pripadnika ranjivih skupina, stvara platforma za otvoren i prijateljski razgovor unutar kojeg se osobnim pristupom i iskustvom mijenjaju dotadašnji stavovi, smanjuju negativne tenzije i jača empatija prema drugima i drugačijima. Ova aktivnost će se provesti s studentima/cama Zagrebačkog i Riječkog sveučilišta.

Tribina o učincima homofobije i transfobije u sustavu obrazovanja održat će se u Zagrebu s ciljem osvještavanja javnosti i obrazovnih institucija o ovom problemu i unaprjeđenja nacionalnih programa i školskih politika u svrhu osiguranja uživanja prava na obrazovanje bez diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Izgradnja kapaciteta organizacija koje provode projekt provest će se kroz a) trening za voditelje/ice predavanja o ljudskim pravima LGBT osoba i nasilju/bullyingu nad LGBT mladima u srednjim školama i b) edukaciju o javnom zagovaranju u području obrazovanja.

Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih Vlade Republike Hrvatske uz potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top