Zdrave veze

Projekt “Zdrave veze” traje od 1. rujna 2022. do 30. studenog 2023. godine, a usmjeren je na ključni problem nedostatka sadržaja iz domene cjelovite seksualne edukacije (CSE) u kurikulumima škola, neprepoznavanje važnosti istog od strane relevantnih dionika te na stigmu oko CSE koja se temelji na netočnim informacijama.

Ključne aktivnosti su istraživačke aktivnosti u OŠ i SŠ s fokusom na elemente CSE, zagovaranje uvođenja CSE i osvještavanje javnosti o dobrobitima uvođenja CSE. Održivosti pridonosi i jačanje kapaciteta OCD-a, a suradnje tijekom projekta otvaraju prostor za nove nacionalne suradnje i bilateralne suradnje s Norveškom i u širem području rada udruga. Uloga prijavitelja je koordinacija i sudjelovanje u aktivnostima, dok će partnerice iz HR sudjelovati u svim elementima projekta.

Projekt će doprinijeti rodnoj ravnopravnosti i prevenciji rodno uvjetovanog nasilja jer kurikulum CSE djeluje kao mehanizam prevencije rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u mladenačkim vezama te se razbijaju rodni stereotipi i uloge što pridonosi rodnoj ravnopravnosti te izgradnji pravednijeg  i uključivijeg društva posebice za djecu i mlade kao ranjive skupine.

Opći cilj projekta:

  • Doprinijeti uvođenju cjelovite seksualne edukacije (CSE) u osnovne i srednje škole na području Republike Hrvatske

Specifični ciljevi projekta:

  • Prikupiti dokaze za zagovaranje uvođenja cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole
  • Uspostaviti dijalog s predstavnicima JLRS o uvođenju cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole.
  • Podići svijest javnosti o dobrobitima uvođenja cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole

Projekt provode Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiterLezbijska organizacija Rijeka – LORISOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga Delta, partneri na projektu su i jedinice lokalne i regionalne samouprave, i to Grad Rijeka i Varaždinska županija, dok su Primorsko-goranska županija i Sisačko-moslavačka županija suradnički partneri.

U sklopu projekta ostvareno je i bilateralno partnerstvo s organizacijom KUN (Center for equality and diversity) iz Norveške. Projekt je podržan s €89.637,99 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top