Savez za LGBTIQ ravnopravnost na radnom mjestu

Projekt LGBTIQ Work Equality Alliance (Savez za LGBTIQ ravnopravnost na radnom mjestu) predstavlja nastavak rada hrvatskih i slovenskih organizacija civilnog društva, tvrtki i drugih poslodavaca te sindikata na suzbijanju diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i spolnih karakteristika (SOGIESCE), kao i na promicanju uključivog radnog okruženja za LGBTIQ+ osobe. Projekt je započeo 1. siječnja 2022. godine (u trajanju od 24 mjeseca), a provode ga organizacije civilnoga društva Prostor rodne i medijske kulture ‘K-zona’ i Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ iz Hrvatske te Legebitra iz Slovenije, a financira ga Europska unija kroz program „Građani, jednakost, prava i vrijednosti“ (CERV) u iznosu od 177 789.06 EUR. 

Projekt se nadovezuje se na rezultate prethodnih akcija i projekata provedenih u partnerstvu s poslodavcima, sindikatima i LGBTIQ+ zajednicom, a sve s ciljem povećanja njihove uključenosti u aktivnosti koje doprinose stvaranju sigurnog i tolerantnog radnog okruženja. Više informacija o dosadašnjim aktivnostima možete pronaći ovdje: https://ravnopravnost.lgbt/o-projektu/.

Glavne projektne aktivnosti su:

  • prijenos znanja među europskim organizacijama kao temelj za razvoj programa namijenjenih poslodavcima i sindikatima u Hrvatskoj i Sloveniji,
  • izrada programa za poslodavce koji se sastoji od procjene potreba – upitnika Indeks ravnopravnosti na radnom mjestu (Workplace Equality Indeks) – temeljem kojeg će se kreirati trening prilagođen pojedinim poslodavcima,
  • podizanje svijesti i poticanje poslodavaca na organizaciju kampanje Tjedan radnopravnosti (Workplace Equality Week) u Sloveniji i Hrvatskoj,
  • kreiranje politika za sindikate vezanih uz kolektivno pregovaranje i interne sindikalne prakse te, posljedično, jačanje kapaciteta za aktivno stvaranje ravnopravnog radnog okruženja za LGBTIQ+ osobe,
  • povećanje znanja o LGBTIQ+ zajednici u području zaštite radničkih prava i samim time poticanje zaposlenika_ca na prijavljivanje diskriminacije.

Na kraju projekta, u drugoj polovici 2023. godine u Hrvatskoj će se održati međunarodna konferencija s ciljem poticanja suradnje među relevantnim dionicima.

Projekt financira Europska unija iz programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV).

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top