Pozivamo vas da zajedno gradimo SPONE!

Pozivamo mlade između 15. i 30. godine života, a osobito studentice i studente te srednjoškolke i srednjoškolce, na uključivanje u volonterski društveni angažman mladih za mlade. Okupit ćemo grupu od 12 mladih u Rijeci, Osijeku, Zagrebu, Petrinji te ćemo ih kroz edukacije i mentorstva podržati u tome da se međusobno upoznaju, zajednički djeluju, osmisle i provedbu akciju solidarnosti za mlade i to osobito za mlade s manje mogućnosti u svojoj lokalnoj sredini, a zajednički ćemo organizirati i akciju solidarnosti s mladima pogođenim potresima iz okolice Petrinje.

Ove aktivnosti su organizirane u okviru projekta SPONA – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama koji je otvoren upravo za inicijativu i zajedničko djelovanje mladih za druge mlade osobe koje se susreću s nekim preprekama i rizicima. Zato trebamo upravo tvoj glas i tvoju spremnost na angažman. Uvodna priprema za uključivanje bit će organizirana u srijedu, 30.11.2022. u Rijeci za sve prijavljene iz Rijeke.

Projekt SPONA – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama provodi Ambidekster klub s partnerima Nansen dijalog centrom, Udrugom IKS iz Petrinje, SOS Rijeka – centrom za nenasilje i ljudska prava, LORI i Udrugom „PaRiter“.

Za sudjelovanje je potrebna prijava, a prijaviti se možete na poveznici ovdje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Ambidekster kluba.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top