Mladi za ravnopravnost

Projekt “Mladi za ravnopravnost” provodi Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ u razdoblju od 1. siječnja 2023. do kraja prosinca 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 9.954,21 €, što je osigurano kroz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Opći cilj projekta je suzbijanje nasilja nad i među mladima na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta te osiguravanje podrške za LGBTI mlade.

Ciljane skupine projekta su: mladi, LGBTI mladi i obrazovni/e djelatnici i djelatnice te stručno osoblje u školama.

Tijekom obrazovanja teško je dobiti objektivne informacije vezane za rodni identitet i/ili spolnu orijentaciju, te povećati razumijevanje LGBTIQ tematike kod mladih. Velik postotak učenika i učenica srednjih škola u Hrvatskoj iskazuje negativne stavove prema LGBTI osobama, što posljedično može dovesti do diskriminacije i nasilja.

Aktivnosti projekta su stoga usmjerene informiranju i senzibiliziranju mladih te pružanju podrške LGBTI mladima kao posebno ranjive skupine. Provodit će se predavanja za srednjoškolce/ke organizirana u suradnji sa školama, te će se educirati i obrazovni/e djelatnici i djelatnice i stručno osoblje. Također, osim predavanja u školama, predavanja će se održavati sa studentima i studenticama Sveučilišta u Rijeci, a mladi će imati prilike samostalno kreirati digitalne resurse. Resursi će služiti kao vid podrške drugim mladima, te za dodatno informiranje o ovim temama.

Projekt “Mladi za ravnopravnost” provodi Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“. Sadržaj je isključiva odgovornost Lezbijske organizacije Rijeka „LORI“ i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja financijske podrške, Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top